De rol van Trijn is het gedachtegoed van Twiin vertalen naar wat er nodig is in de regio. We onderzoeken welke rol Trijn én onze leden kunnen invullen om het afsprakenstelsel van Twiin uit te voeren. Daarnaast verkent Trijn hoe toepassingen zoals eOverdracht, Beeldbeschikbaarheid en BgZ regionaal beschikbaar kunnen komen.

Deelprojecten Twiin

Twiin heeft diverse deelprojecten waarin zorgtoepassingen uitgewerkt worden en beproefd in de praktijk, zoals Beeldbeschikbaarheid, Knoop., BgZ en eOverdracht.

Twiin-portaal

Via het beveiligde Twiin-portaal kunnen zorgverleners beelden en verslagen ophalen. De link kan ook worden verstuurd naar de patiënt die daarmee zijn eigen gegevens kan downloaden. Het maakt gegevensdragers zoals dvd’s en usb-sticks overbodig.

Twiin-knooppunten

Om gegevens uit te wisselen zijn knooppunten in gemeenschappelijke voorzieningen nodig, bijvoorbeeld voor identificatie, authenticatie of toestemming. Twiin maakt gebruik van bestaande voorzieningen of ontwikkelt nieuwe. Denk aan de vastlegging van patiënttoestemming met Mitz en het landelijk zorgadresboek ZORG-AB. Zo ontstaat een landelijk dekkende infrastructuur voor het delen van medische gegevens.