Het MedMij Afsprakenstelsel is de set van afspraken waaraan ict-leveranciers van zorginformatiesystemen moeten voldoen om MedMij-deelnemer te worden. Het stelsel bevat onder meer juridische, technische en informatiebeveiligingsafspraken. Doordat ict-leveranciers MedMij-deelnemer worden, verbinden zij zich aan het afsprakenstelsel, zodat gebruikers verzekerd zijn van veilige en betrouwbare gegevensuitwisseling. In 2023 gaat Trijn invulling geven aan het regionale beheer van de uitvoering van het afsprakenstelsel.