Gegevensuitwisseling via het LSP

  • Medicatiegegevens, waaronder verstrekte medicatie en medicatiebewaking;
  • Huisartswaarneemgegevens, waaronder de professionele samenvatting van het huisartsdossier en het waarneemretourbericht.

Medische gegevens worden niet centraal opgeslagen in het netwerk van het LSP. Ze blijven bij de bron: het dossier bij de huisarts of apotheker.

De rol van Trijn

Trijn faciliteert de implementatie van het LSP in de regio. We ondersteunen alle huisartsen en apothekers die aansluiten en patiënten aanmelden bij het LSP. Samen met VZVZ optimaliseren we het gebruik van het LSP, bijvoorbeeld door softwareleveranciers te helpen bij ketentests. Met de uitkomsten brengen we interoperabiliteitsproblemen in kaart en voeren we verbeteracties uit. Ook dient Trijn als vraagbaak voor alle vragen van zorgverleners uit de regio over het LSP.

Een flyer en een folder over toestemming

In juni 2023 heeft Volg je Zorg de folder Ja! Ik wil grip op mijn zorg gepubliceerd. Bij de folder hoort de flyer Samen toestemmingen verhogen. Trijn heeft die samen met VVT-organisaties in de regio opgesteld. De folder en flyer stimuleren de lezer om toestemming te geven en anderen aan te sporen hetzelfde te doen.