Gegevensuitwisseling via het LSP

  • Medicatiegegevens, waaronder verstrekte medicatie en medicatiebewaking;
  • Huisartswaarneemgegevens, waaronder de professionele samenvatting van het huisartsdossier en het waarneemretourbericht.

Medische gegevens worden niet centraal opgeslagen in het netwerk van het LSP. Ze blijven bij de bron: het dossier bij de huisarts of apotheker.

De rol van Trijn

Trijn faciliteert de implementatie van het LSP in de regio. We ondersteunen alle huisartsen en apothekers die aansluiten en patiënten aanmelden van bij het LSP. Samen met VZVZ optimaliseren we het gebruik van het LSP, bijvoorbeeld door softwareleveranciers te helpen bij ketentests. Met de uitkomsten brengen we interoperabiliteitsproblemen in kaart en voeren we verbeteracties uit. Ook dient Trijn als vraagbaak voor alle vragen van zorgverleners uit de regio over het LSP.