Om dit te bereiken wordt het Zorg4-concept geïmplementeerd, waarbij de verbinding tussen Ozoverbindtzorg en VIPLive wordt versterkt. Daarnaast krijgt ziekenhuisverplaatste zorg een samenwerkingsplatform, waar met datamodellering het zorgpad ondersteund wordt. Daarbij wordt eerst gekeken naar wat er al werkt in onze regio.

De implementatie van eOverdracht wordt voorbereid om zo de overdracht van informatie tussen verschillende zorgverleners te verbeteren. Ook worden er verkenningen en verbeteringen doorgevoerd op het gebied van ziekenhuis-huisartsverwijzingen en ziekenhuis-ggz-verwijzingen.

Daarnaast wordt gewerkt aan een visie op en uitvoering van regionale data-infrastructuur, waarmee de verzameling, analyse en delen van gegevens wordt verbeterd. Dit stelt zorgverleners in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en de kwaliteit van zorg te verhogen.
Dit gaat uiteraard verder dan alleen de zorg voor kwetsbare ouderen.

In samenwerking met inwoners, professionals, zorgverleners en andere partijen, wordt hard gewerkt aan geïntegreerde zorg voor kwetsbare ouderen. Hierdoor kan de zorg efficiënter worden georganiseerd, waardoor kwetsbare ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven.