Opschaling digitale Schriftje

Deze digitale applicatie levert een bijdrage aan gezondheid en preventie doordat de gebruiker de regie hebben over hun zorgtraject. In de app werken verschillende zorgprofessionals samen rond één patiënt. Het is de bedoeling om het digitale Schriftje te laten integreren met het Zorg4-concept.

In de stad Utrecht is het digitale Schriftje in gebruik. Het zorgt ook voor verbinding tussen het medisch en het sociaal domein. Beide worden ondersteund om samen te werken en in gesprek te zijn met inwoners.

Het past bij het gedachtengoed van het Integraal Zorgakkoord (IZA). De communicatie wordt eenvoudiger tussen inwoners die zorg nodig hebben en hun familie, mantelzorgers en zorgverleners. De applicatie vult daarmee de behoefte in van het zorgnetwerk om continu op de hoogte te zijn van iemands situatie.

Het papieren notitieblok op de keukentafel heeft zo een digitale vervanger waarin iedereen opschrijft wat door anderen gelezen mag worden. Waar en wanneer zij willen. Het vermindert het aantal storingsmomenten. Familie, mantelzorgers en professionals worden minder gebeld om informatie.

Opschaling Zorg4

Zorg4 is een sociale kaart voor inwoners en zorgverleners, met een besloten gedeelte voor zorgverleners. Het heeft een koppeling met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van inwoners.

Zorg4 heeft als doel inwoners via een eenmalige inlogactie toegang en overzicht te geven in de diverse gegevensbronnen over gezondheid, welzijn en zorg. Inwoners zoeken hun informatie op hetzelfde openbare platform als zorgverleners.

In het besloten gedeelte vinden zorgverleners alle relevante transmurale en intercollegiale informatie. Alle regionale zorgverleners en organisaties staan er in het ‘smoelenboek’.

Een logische volgende stap is om het Zorg4-platform uit te breiden met een besloten gedeelte voor inwoners. Zorg4 zoekt daarbij nadrukkelijk verbinding met het sociaal domein.

Opschaling hulpmiddelenbestel-app Duxxie

Snel en eenvoudig zorghulpmiddelen online bestellen voor cliënten in de thuissituatie. Met Duxxie kan dit in één keer, en in één bestelproces, en zonder wachttijd. Zelfredzaamheid van cliënten verhogen en de administratielast van zorgprofessionals verminderen gaan zo hand in hand.