De overlegplatforms van Trijn:

Platform Digitalisering

  • Houdt sturing op de digitaliseringsprojecten waar Trijn bij betrokken is
  • Stelt leden van Trijn op de hoogte van het werkprogramma
  • Zorgt voor verbinding bij de programmering, digitaliseringsprojecten en nieuwe ontwikkelingen

Platform RTA

  • Beheert, ontwikkelt en houdt sturing op regionale transmurale afspraken (RTA’s)
  • Stelt leden van Trijn op de hoogte van het werkprogramma
  • Zorgt voor verbinding bij zorginhoudelijk beleid, transmurale afspraken en nieuwe ontwikkelingen

Regionaal CMIO-CNIO-overleg

  • Legt de verbinding tussen de agenda van het landelijk CMIO-CNIO overleg en de regionale agenda
  • Vormt de brug tussen Platform Digitalisering en Platform RTA