Samenwerking in het zorgproces tussen verschillende sectoren is niet nieuw. Oorspronkelijk maakten alleen de eerste en tweede lijn afspraken over samenwerking. In RTA’s gebeurt dat inmiddels breder. Daarmee passen RTA’s bij het Integraal Zorgakkoord (IZA), dat verdergaande afspraken vereist.

RTA’s zijn inhoudelijke zorgafspraken tussen zorgverleners van verschillende disciplines in de regio van Trijn. RTA’s helpen te bepalen welke patiënt waar moet worden gezien en behandeld.

Het doel: uniforme afspraken tussen de zorgsectoren over diagnostiek, behandeling, consultatie, berichtgeving, verwijzing en terugverwijzing.

Totstandkoming

RTA’s komen altijd tot stand op basis van wensen en behoeften van huisartsen, specialisten, praktijkondersteuners, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals in de regio. Trijn ontwikkelt alle RTA’s op basis van hun signalen en behoeften.
De deelnemende zorginstellingen en zorggroepen zijn zelf verantwoordelijk voor de implementatie van de RTA’s. Trijn biedt hierbij wel ondersteuning.

Roadmap

In de roadmap is vastgelegd in welke volgorde we RTA’s actualiseren en binnen welke periode de implementatie plaatsvindt. Het zijn twee pdf-bestanden: het een beschrijft de route aan de hand van mijlpalen, de ander vanuit het oogpunt van RTA’s.

Op deze pagina lees je hoe Trijn de roadmap ontwikkelt.

Bekijk alle RTA’s

In het schema staan alle RTA’s die tot nu bestaan. Klik op ‘+’ om mee te weten te komen over een RTA.

* In verband met onderhoud van de app worden de nieuwe RTA’s enkel via de website gedeeld, en niet via de app.