RTA’s en werkafspraken zijn inhoudelijke zorgafspraken tussen zorgverleners van verschillende disciplines in de regio van Trijn. De zorgverleners kunnen zo eenduidig helpen te bepalen welke patiënt waar moet worden gezien en behandeld.

Samenwerking in het zorgproces tussen verschillende sectoren is niet nieuw. Oorspronkelijk maakten alleen de eerste en tweede lijn afspraken over samenwerking. In RTA’s en werkafspraken gebeurt dat inmiddels breder. Dit past bij het Integraal Zorgakkoord (IZA), dat verdergaande afspraken vereist.

Bekijk alle RTA’s en werkafspraken

Op deze pagina vind je alle RTA’s en werkafspraken die tot nu in Trijn tot stand zijn gekomen.

Doel

Het doel van RTA’s en werkafspraken: zorgen dat er uniforme afspraken komen tussen de zorgsectoren over bijvoorbeeld diagnostiek, behandeling, consultatie, berichtgeving, verwijzing en terugverwijzing. In grote mate zijn RTA’s en werkafspraken de basis voor digitalisering.

Totstandkoming

  • RTA’s en werkafspraken komen altijd tot stand op basis van wensen en behoeften van huisartsen, specialisten, praktijkondersteuners, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals in de regio.
  • Trijn ontwikkelt alle RTA’s en werkafspraken op basis van hun signalen en behoeften.
  • De deelnemende zorginstellingen en zorggroepen zijn zelf verantwoordelijk voor de implementatie van de RTA’s en werkafspraken. Trijn biedt hierbij wel ondersteuning.

Roadmap

In de roadmap is vastgelegd in welke volgorde we RTA’s en werkafspraken actualiseren en binnen welke periode de implementatie plaatsvindt. Het zijn twee pdf-bestanden: het een beschrijft de route aan de hand van mijlpalen, de ander vanuit het oogpunt van RTA’s en werkafspraken.

Op deze pagina lees je hoe Trijn de roadmap ontwikkelt.