Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s) over de behandeling van mensen met een chronische ziekte zoals diabetes, COPD, CVRM en hartfalen worden in de regio Utrecht gemaakt door Trijn. Angelien Borgdorff, programmamanager ouderenzorg en transmurale zorg bij Huisartsen Utrecht Stad (HUS), heeft veel ervaring met het maken van Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s). “Het commentaar van meelezers verrijkt de tekst.”

In de afgelopen jaren heeft Trijn RTA’s gemaakt voor de ketenzorg diabetes, COPD, CVRM en recent voor medische zorg aan ouderen. Het doel van een RTA is het uniformeren van afspraken tussen de eerste en tweede lijn over de diagnostiek, behandeling, consultatie, (terug)verwijzing en berichtgeving.

RTA’s afstemmen met achterban

“Voor deze afspraken geldt dat inhoudelijk deskundigen de inhoud vaststellen. Dat zijn kaderhuisartsen en medisch specialisten. Om een breed draagvlak te creëren, zorgen we ervoor dat dit kaderhuisartsen van zorggroepen in de regio en specialisten van de drie Utrechtse ziekenhuizen zijn. Zij stemmen de inhoud van de afspraken af met hun achterban”, zegt Borgdorff.

Geen discussie over inhoud

Er zijn duidelijke NHG-richtlijnen voor elke aandoening. Daarin staat bijvoorbeeld wanneer een patiënt moet worden verwezen naar de tweede lijn. “Daar hebben de inhoudelijke deskundigen weinig discussie over. Ze gaan echt voor de samenwerking. Bij CVRM kwamen op één punt de richtlijnen van de specialisten en huisartsen niet overeen, maar daar zijn de kaderhuisartsen en specialisten samen uitgekomen.”

Drive om goede afspraken te maken

Bij het maken van een RTA over ouderenzorg waren meerdere soorten specialisten betrokken: specialisten ouderengeneeskunde, klinisch geriaters, internisten en neurologen. De RTA is inmiddels klaar voor ondertekening. Het viel Borgdorff op dat de samenwerking bij ouderenzorg belangrijk wordt gevonden en geen concurrentiegevoelens aanwakkert. Er was een drive om goede afspraken te maken, waardoor een oudere soepel en zonder blokkades door de keten heen geholpen kan worden.”

‘Trekker’ heel belangrijk

De start is dus de inhoud, met als basis de richtlijnen. “Het is heel belangrijk om een goede ‘trekker’ te hebben. Die verzamelt de inhoud, schrijft de teksten, legt het concept voor commentaar voor aan meelezers en organiseert overleg over het concept. Mijn advies is om een grote groep, twintig mensen bijvoorbeeld, in de achterban te laten meelezen. In ons geval werd daar goed op gereageerd. Hun commentaar verrijkt de tekst.”

“Zorg ook dat de vaart erin blijft, spreek een tijdpad af, de aandacht van mensen verslapt snel” — Angelien Borgdorff.

Juiste zorg op de juiste plek

“Hoe beter de afspraken geïmplementeerd zijn, hoe meer patiënten er plezier van ondervinden. Zij krijgen dan de juiste zorg op de juiste plek en de zorg die zij van verschillende zorgprofessionals krijgen, is dan goed afgestemd. Voor zorgverleners geldt dat ze zich ervan bewust worden dat de eerste en tweede lijn niet zonder elkaar kunnen. Met de RTA staat dat bewustzijn op het netvlies. Wanneer moet ik verwijzen? Wanneer kan ik de specialist consulteren? Welke informatie moet ik terugkoppelen? Dat staat allemaal in de afspraak. Dit draagt bij aan een goede kwaliteit van zorg en de borging daarvan.”

RTA voor palliatieve zorg

Trijn ontwikkelt nu de RTA voor palliatieve zorg. Daarin staat de overdracht van de patiënt centraal: “Welke informatie heeft de huisarts of de specialist op welk moment nodig? Het doel is ook hier: bewustwording van het belang van goede samenwerking. Het maken van dit soort afspraken vergt een forse inspanning in tijd en geld. Toch denk ik dat het goed is, het zorgt ervoor dat patiënten vlot door de keten heen gaan en goede zorg krijgen op de juiste plek. En daar gaat het om.”


Terug naar nieuws