Netwerkzorg is een samenwerking tussen:

  • zorgprofessionals in de wijk;
  • het sociale- en welzijnsdomein;
  • het gezondheidsdomein;
  • het zorgdomein;

Voordelen van netwerkzorg

Essentieel bij netwerkzorg is dat inwoners actief meedoen. Netwerkzorg geeft inwoners een omgeving waar zij, bijvoorbeeld via hun pgo:

  • professionals vinden;
  • hun netwerk beheren;
  • hun behandelwensen kenbaar kunnen maken;
  • met hen communiceren;
  • activiteiten plannen:
  • informatie geven en bekijken.

Netwerkzorg maakt werkprocessen harmonieuzer en digitale toepassingen eenvoudiger. Dat kan professionals meer werkplezier geven en leiden tot een betere samenwerking.

Voorbeelden van netwerkzorg

Trijn werkt aan de RTA’s en werkafspraken en Transmuraal Incident Melden (TIM). Er bestaan ideeën voor een platform voor een gezamenlijke viewer. Daar kunnen zorgprofessionals verwijzen, routeren, overdragen en overleggen, bijvoorbeeld via meedenkconsults. Ook kwaliteitsmanagement, ondersteuning van acute zorg, zorg op afstand en een medisch regiecentrum horen bij netwerkzorg.