Met inwoners voeren we regelmatig gesprekken over informatieveiligheid en privacy. Onder andere via de Regionale Inwonerstafel komen we te weten wat zij nodig hebben. Ook via de Kennistafel gaat Trijn actief op zoek naar expertise om de kennis en bewustwording over informatieveiligheid en privacy regionaal te vergroten.

Uitdaging

Uitdaging is dat de druk van wet- en regelgeving toeneemt. Tegelijkertijd willen patiënten en zorgverleners zeker weten dat hun informatie veilig is. In de aanpak voor dit thema zoekt Trijn de verbinding met programma’s zoals Digivaardig in de zorg en onze andere thema’s, zoals de regionale data-architectuur.

Doel

Ons doel is meer bewustwording over informatieveiligheid en privacy. Daarnaast willen we in de regio meer kennisdeling bereiken. Van collectieve kennis profiteren Trijn-leden en andere zorgaanbieders die nu of later nieuwe functionaliteiten in gebruik nemen. Als zorgverlener hoef je dan minder gauw zelf aan oplossingen te werken en je hoeft minder eigen expertise in te zetten.

Voordelen

  • Minder risico’s voor onze leden bij implementaties;
  • Privacygevoelige gegevens van inwoners en patiënten zijn veilig;
  • Eén veilig ingerichte beheerorganisatie van functionaliteiten;
  • De data-architectuur op bijbehorende principes.