Het werkprogramma beschrijft onze visie, missie, ambitie en meerjarendoelen. Bij het werkprogramma horen een landelijk en regionaal overzicht van de digitalisering van de zorg en het jaarplan van Trijn.

Lees het werkprogramma