Bij de basis denkt Trijn aan:

Privacy en informatieveiligheid zijn standaard

Veilig gegevens beschikbaar maken en uitwisselen: dat is onlosmakelijk verbonden met de basis op orde krijgen. Standaarden hebben altijd een privacy- en informatieveiligheidscomponent in zich. Samen met de Trijn-leden zorgen we in de regio voor:

  • de juiste registratie van gegevens (gestandaardiseerd en gestructureerd);
  • gegevens die vindbaar, interpretabel, benaderbaar en reproduceerbaar zijn.

Generieke functies: een belangrijke voorwaarde

Om met elkaar gegevens uit te kunnen wisselen, moeten we ook zorgen voor de juiste gegevensregistratie. Die moet gestandaardiseerd en gestructureerd zijn. Ook moeten de gegevens vindbaar, interpretabel, benaderbaar en reproduceerbaar (FAIR) zijn. Generieke functies, zoals adressering en toestemming, zijn voorwaardelijk voor databeschikbaarheid en gegevensuitwisseling. Hier zetten we in de regio vol op in.