Concreet gaan we aan de slag met:

 • De Basisgegevensset Zorg (BgZ)
 • De acute zorg-standaarden
 • eOverdracht
 • Medicatieoverdracht
  – Digitaal voorschrijven en het ter hand stellen
  – Medicatie- en toediengegevens
  – Laboratoriumgegevens voor medicatie
  – Contra-indicatie en overgevoeligheden
 • Beeldbeschikbaarheid