Eind 2023 is het IZA-regioplan Midden-Nederland opgeleverd. Trijn is penvoerder van een van de fundamenten van het plan: digitalisering en gegevensuitwisseling. Deze infographic geeft je een samenvatting van het fundament. Trijn staat aan de lat om de ambities te realiseren.

Aanvraag IZA-transformatiegelden

Om in de regio veranderingen op het gebied van digitalisering en gegevensuitwisseling te realiseren, is ondersteuning nodig. Trijn coördineert de aanvraag van de IZA-transformatiegelden.

Meer informatie

Op dejuistezorgopdejuisteplek.nl kun je de ontwikkeling van regiobeelden en regioplannen volgen. Per regio is de stand van zaken inzichtelijk. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) ‘Samen werken aan gezonde zorg’ staat op rijksoverheid.nl.