Een van de fundamenten voor de realisatie van het IZA regioplan Midden-Nederland is het fundament digitalisering en gegevensuitwisseling. Trijn was penvoerder van de coalitie die dit fundament heeft gemaakt. Het fundament sluit naadloos aan bij de werkagenda en het jaarplan van Trijn.

Aanvraag IZA-gelden

Op basis van het fundament digitalisering en gegevensuitwisseling verscherpt de regio de opgestelde IZA-aanvraag. Met de plannen voor digitalisering en gegevensuitwisseling kunnen de inhoudelijke transformaties ondersteund worden. Trijn coördineert de aanvraag.

Meer informatie

Op dejuistezorgopdejuisteplek.nl kun je de ontwikkeling van regiobeelden en regioplannen volgen. Per regio is de stand van zaken inzichtelijk. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) ‘Samen werken aan gezonde zorg’ staat op rijksoverheid.nl.