RSO Trijn verwerkt gegevens van samenwerkingspartners, leveranciers en medewerkers. Wij hechten grote waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw persoonlijke gegevens. We verwerken die altijd nauwgezet en we dragen de best mogelijke zorg voor de beveiliging ervan.

Daarbij houdt RSO Trijn zich aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Het betekent onder meer dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

RSO Trijn is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. We raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 februari 2023.

Gebruik van persoonlijke gegevens
RSO Trijn verwerkt je persoonlijke gegevens omdat je bijvoorbeeld gebruikmaakt van onze diensten of omdat je ze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens verwerken wij:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens
 • Functie / beroep / bedrijfsnaam
 • Financiële gegevens
 • Contractgegevens

Bijzondere en gevoelige persoonlijke gegevens
RSO Trijn verwerkt géén bijzondere gegevens over:

 • Ras of etnische afkomst;
 • Politieke opvattingen;
 • Godsdienst of levensovertuiging;
 • Lidmaatschap van een vakbond;
 • Genetische of biometrische gegevens met oog op unieke identificatie;
 • Gezondheid;
 • Het seksuele leven;
 • Strafrechtelijk verleden.

Doel van de verwerking
RSO Trijn verwerkt persoonlijke gegevens om:

 • Overeenkomsten te kunnen uitvoeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Onze nieuwsbrief en/of promotiemateriaal te verspreiden.

Bewaartermijn
RSO Trijn bewaart je persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is. En alleen om het doel te bereiken waarvoor je gegevens worden verwerkt. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor:

 • Naamgegevens;
 • Adresgegevens;
 • Contactgegevens;
 • Financiële gegevens;
 • Contractgegevens;
 • Beroep en betrekking.

Verstrekking aan derden
RSO Trijn verstrekt gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van overeenkomsten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Beveiliging
RSO Trijn neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.Wij werken alleen samen met partijen waarmee goede afspraken zijn gemaakt op dit gebied.

Inzage en wijziging van je gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over inzage, wijziging of verwijdering van je persoonlijke gegevens, kun je altijd contact opnemen via info@rsotrijn.nl.

Daar kun je ook vragen om je gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je via het e-mailadres RSO Trijn vragen om een export van gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken. Daarnaast kun je aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken. Wij kunnen in alle gevallen vragen om je te identificeren.

Gaat het om inzage in persoonlijke gegevens die gekoppeld zijn aan een cookie, dan moet je een kopie van het cookie meesturen. Cookies vind je via de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, dan kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
RSO Trijn helpt je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonlijke gegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens.