Alle zorgprofessionals willen gemakkelijk hun werk kunnen doen en niet in allerlei digitale toepassingen hoeven te werken. Trijn wil daarom de regionale data-infrastructuur coördineren en realiseren. Om dat te kunnen doen, heeft de regio zicht nodig op de digitale toepassingen en het gebruik ervan.

Vervolgonderzoek

In 2023 is onderzoek gedaan naar de verschillende toepassingen in de regio. Een interactieve infographic geeft een actueel overzicht van het aantal en de aard van de digitale toepassingen in de regio Utrecht. Aan dit onderzoek geeft Trijn in 2024 een vervolg.

Doelstelling

Van databeschikbaarheid is het belangrijk te weten welke gegevens in welke toepassing staan en hoe toegankelijk de data zijn. Kunnen we die bijvoorbeeld makkelijk vinden en hergebruiken? En via welke standaarden kunnen ze worden uitgewisseld?

Resultaat

Met de antwoorden kunnen gegevens voor elke zorgprofessional makkelijk vindbaar, inzichtelijk en geschikt voor hergebruik worden. Ook kunnen zorgprofessionals naar behoefte gegevens ophalen, doorgeven en verwerken. Zo kunnen we in de regio een harmonisatieslag gaan maken en het aantal toepassingen verminderen.