In Nederland wordt in de zorg jaarlijks naar schatting nog tientallen miljoenen keren gebruikgemaakt van de fax om patiëntengegevens te delen, recepten voor te schrijven of om aanvullende informatie te delen met collega-zorgverleners. Informatie op papier is amper tot niet herbruikbaar.

Faexit wil dat de Nederlandse gezondheidszorg per december 2024 geen fax meer gebruikt voor de communicatie van patiëntinformatie. Vanuit regionaal zorgverlenersperspectief vraagt dat om nieuwe en betere werkprocessen. Processen waarin zorgverleners andere toepassingen dan de fax gebruiken.

De Trijn-regio is nu bezig is om de uitfasering van de fax voor te bereiden in overeenstemming met de landelijke aanpak van Faexit. In ons projectplan staan de doelen, activiteiten, planning en middelen om de fax uit te faseren bij ons in de regio. We zijn daar in 2023 behoorlijk ver mee gekomen. Op 1 maart 2024 willen we faxvrij zijn.

In dit nieuwsbericht lees je meer en vind je ook een link naar het projectplan. Met de regiotoolkit op de website van Faexit kun je praktisch aan de slag met een faxloze zorg. Je kunt inloggen met het wachtwoord: faexit-regio.