In Nederland werd in 2022 in de zorg nog miljoenen keren gebruikgemaakt van de fax om patiëntgegevens te delen, recepten voor te schrijven of om aanvullende informatie te sturen naar collega-zorgverleners.

Gefaxte gegevens zijn niet gestructureerd en alleen herbruikbaar door ze over te typen. Dat is foutgevoelig waardoor de patiëntveiligheid in het geding kan komen.

In het Integrale Zorg Akkoord (IZA) staat dat de Nederlandse gezondheidszorg per december 2024 geen fax meer gebruikt. Alternatieven voor de fax bestaan vaak al, vooral werkproces- en gedragsaanpassing zijn nog nodig.

Inmiddels mag de Trijn-regio zich ‘faxloos’ noemen. Dat betekent dat meer dan 90% van de zorgverleners in de regio geen fax meer gebruikt. Vanuit het landelijke team wordt de resterende groep zorgverleners geholpen om afscheid te nemen van de fax..