De Trijn-regio loopt hierin voorop. Samen met VZVZ en de regio Noord-Holland Noord helpen we diverse zorgverleners tegelijk de overstap te maken naar Mitz. Eén bron met toestemmingen om medische gegevens te delen in Nederland in 2025: dat is het doel.

Overzicht en regie

Toestemmingskeuzes staan nu vaak op veel verschillende manieren en plekken geregistreerd. Patiënten verliezen zo het overzicht en de regie. En zorgaanbieders hebben slecht zicht op de beschikbaarheid en uitwisseling van gegevens.

Gegevens op één plek

Mitz is een online-toestemmingsvoorziening die zekerheid geeft of zorgaanbieders medische en gezondheidsgegevens mogen delen. Mitz is het landelijke toestemmingenregister dat alle zorgaanbieders in Nederland kunnen gebruiken als dé bron met toestemmingen.

Systemen geschikt maken

Leveranciers verzorgen de connectie en bieden Mitz-functionaliteiten aan. Alle XIS’en van ziekenhuizen, laboratoria, huisartsen en apothekers worden in 2024 geschikt gemaakt voor Mitz. De eerste toestemmingskeuzes zijn inmiddels gemigreerd naar Mitz. Eerder zijn proeven gedaan met veelgebruikte systemen in de VVT, en er zijn verkennende gespreken gevoerd met de ggz-sector.