Werkgroepen zijn de motor bij de voorbereiding van onze projecten. Trijn wil daarbij altijd de behoefte van inwoners meenemen. De werkgroepen gebruiken daarom waar het kan casuïstiek uit de praktijk gebruikt met een regionale link.

Dit zijn de werkgroepen van Trijn

Meer informatie

Je kunt de contactpersoon achter elke werkgroep benaderen voor meer informatie. In hoofdstuk 8 van het jaarplan van Trijn staat een gedetailleerde beschrijving van elk van de eerste vier werkgroepen. Elke werkgroept overlegt regelmatig. In de agenda staan de vergaderdata.

De werkgroep Telemonitoring is recent toegevoegd. De leden werken aan een visie voor de eerste lijn. Dat moet helpen om een regionaal medisch regiecentrum voor medisch-specialistische zorg vorm te geven.