Bestuursleden

Sam Siemssen

“Regionaal samenwerken is eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Uit het werkprogramma van Trijn spreekt veel ambitie om samen de zorg te vernieuwen en te verbeteren.”

Jef Mol

“Trijn wil ervoor zorgen dat we grote stappen voorwaarts gaan zetten. Dat is hard nodig voor een houdbaar zorgstelsel.”

John Taks

“In de kern gaat het om een impuls te geven aan digitalisering, automatisering en data-uitwisseling.”

Mariëlle Ploumen

“Trijn is duurzame en domeinoverstijgende digitalisering.”

Eric Verkaar

“We denken mee met oplossingen die de zorg beter maken, vanuit het perspectief van degenen om wie het gaat: patiënten, cliënten, inwoners.”

Mattijs Eggink

“Patiënten moeten vooral ervaren dat het in de keten soepel geregeld is en dat ze niet bij iedere zorgverlener dezelfde vragen krijgen.”

Directie

Eva Marquarita

Directeur RSO Trijn

De werkorganisatie

Bureaumedewerkers

Mathilde Moree

Projectleider

intern | 0,8 fte

Liesbeth van den Heuvel

Programmamanager

intern | 1 fte

Caroline Harteveld

Secretaresse

a.i. | 0,2 fte

Thijs Weustink

Webredacteur

extern | 0,1 fte

Projectmedewerkers

Dave Ormel

Projectleider Faexit en ZORG-AB

extern | 0,6 fte

Mi Sun van der Mannen

Projectleider Digitaal Consult

extern | 0,2 fte

Chris Slijkhuis

Projectleider ZORG-AB en Faexit (Meander MC)

extern | 0,3 fte

Madieke Michels

Adviseur RTA

extern | op afroep

Jaco Takkenkamp

Kwartiermaker en implementatieadviseur KIK-V

extern | 0,4 fte

Lars Zijm

BI en procesmodellering, projectmanagement

extern | op afroep