Bestuursleden

Sam Siemssen

“Regionaal samenwerken is eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Uit het werkprogramma van Trijn spreekt veel ambitie om samen de zorg te vernieuwen en te verbeteren.”

Jef Mol

“Trijn wil ervoor zorgen dat we grote stappen voorwaarts gaan zetten. Dat is hard nodig voor een houdbaar zorgstelsel.”

John Taks

“In de kern gaat het om een impuls te geven aan digitalisering, automatisering en data-uitwisseling.”

Mariëlle Ploumen

“Trijn is duurzame en domeinoverstijgende digitalisering.”

Eric Verkaar

“We denken mee met oplossingen die de zorg beter maken, vanuit het perspectief van degenen om wie het gaat: patiënten, cliënten, inwoners.”

Mattijs Eggink

“Patiënten moeten vooral ervaren dat het in de keten soepel geregeld is en dat ze niet bij iedere zorgverlener dezelfde vragen krijgen.”

Directie

Eva Marquarita

Directeur RSO Trijn

De werkorganisatie

Dave Ormel

Regio-projectleider Faexit

Madieke Michels

Junior RTA-coördinator

John Komen

Projectleider Met Spoed Beschikbaar en Toestemming LSP Opt-in

Mike van Loef

Projectleider Met Spoed Beschikbaar en Toestemming LSP Opt-in

Amy Engel-van Kooten

Projectleider Zorg4 Pilot Pazio

Caroline Harteveld

Secretaresse a.i. bij Trijn

Suus Peeters

Projectleider Zorg4 vanuit UNICUM

Anne-Marie Huijskes

Projectleider Digitaal Consult