Bestuursleden

Sam Siemssen

“Regionaal samenwerken is eigenlijk een vanzelfsprekendheid. Uit het werkprogramma van Trijn spreekt veel ambitie om samen de zorg te vernieuwen en te verbeteren.”

Mariëlle Ploumen

“Trijn is duurzame en domeinoverstijgende digitalisering.”

Mattijs Eggink

“Patiënten moeten vooral ervaren dat het in de keten soepel geregeld is en dat ze niet bij iedere zorgverlener dezelfde vragen krijgen.”

Marc Koster

Directie

De werkorganisatie

Bureaumedewerkers

Liesbeth van den Heuvel

Programmamanager

intern | 1 fte

Mbalia Dopper-Hovius

Projectleider

intern | 0,9 fte

Nadia van Beerschoten

Projectleider

intern | 1 fte

Caroline Harteveld

Secretaresse

a.i. | 0,2 fte

Hannah van Dijk

Trainee

intern | 1 fte

Stefan van Asten

Trainee

intern | 1 fte

Thijs Weustink

Webredacteur

extern | 0,1 fte

Projectmedewerkers

Mi Sun van der Mannen

Projectleider Digitaal Consult

extern | 0,4 fte

Chris Slijkhuis

Technisch projectleider Acute zorg en informatiestandaarden, projectleider ZORG-AB, Mitz en Faexit

extern | 0,7 fte

Mathilde Moree

Projectleider RTA's

extern | 0,4 fte

Madieke Michels

Adviseur RTA

extern | op afroep

Jaco Takkenkamp

Kwartiermaker en implementatieadviseur KIK-V

extern | 0,4 fte

Lars Zijm

BI en procesmodellering, projectmanagement

extern | op afroep

Dave Ormel

Adviseur

extern | op afroep