Nog niet alle informatie wordt met elkaar uitgewisseld, terwijl dit voor patiëntenzorg in acute situaties van levensbelang kan zijn. Momenteel helpt Trijn mee om de eerste implementatie van de informatiestandaarden (bericht 8, 9, 10, 15 en 16) voor de acute zorg te vervolmaken. In 2024 starten we met de vervolgsets van informatiestandaarden en de uitvoering van het digitaliseringsprogramma. Dat gebeurt in samenwerking met Netwerk Acute Zorg Midden-Nederland (NAZMN), RAVU en ZCC.

Urgentie

De urgentie is hoog. De landelijke branche- en beroepsorganisaties van spoedzorgaanbieders maakten daarom afspraken over hun gegevensuitwisseling. Inmiddels is een scala aan informatiestandaarden ontwikkeld en in ontwikkeling. De implementatie van standaarden vindt plaats in de komende jaren. Daarvoor volgt een plan van aanpak.

Richtlijn

De landelijke standaard ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’ is een richtlijn die in 2023 in gebruik genomen is. Er staat in wie welke informatie wanneer uitwisselt. Het moet leiden tot spoedzorg met:

  • betere gezondheidsuitkomsten;
  • een efficiënter zorgproces;
  • kwalitatief betere zorg.

Trijn wil in de regio zorgen dat zorgaanbieders van acute zorg en ambulancezorg kunnen voldoen aan de richtlijn. Dat doen we door:

  • aan te sluiten bij de plannen van NAZMN en landelijke ontwikkelingen;
  • de publicatie van de regionale werkafspraken;
  • bij te dragen aan het beschikbaar maken van gegevens voor het netwerk;
  • de implementatie van de landelijk vastgestelde informatiestandaarden te coördineren.

In de afbeelding zie je de gegevensuitwisseling met de berichten die de informatievoorziening in de acute zorg adequaat ondersteunen.