Nog niet alle informatie wordt met elkaar uitgewisseld, terwijl dit voor de zorg van patiënten in acute situaties van levensbelang kan zijn.

De urgentie is hoog. Daarom hebben de landelijke branche- en beroepsorganisaties van spoedzorgaanbieders afgesproken dat de gegevensuitwisseling tussen hen in 2023 gerealiseerd moet zijn. De landelijke standaard is de richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisarts – huisartsenpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedeisende hulp’. Die gaat in per september 2023.

In de richtlijn staat wie welke informatie wanneer uitwisselt. Het moet leiden tot spoedzorg met:

 • betere gezondheidsuitkomsten;
 • een efficiënter zorgproces;
 • kwalitatief betere zorg.

De landelijke branche- en beroepsorganisaties, het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, VZVZ en Nictiz werken in het programma Met spoed beschikbaar samen. Doel: de richtlijn versneld implementeren.

Trijn wil in de regio zorgen dat zorgaanbieders kunnen voldoen aan de richtlijn. We sluiten daarbij aan bij Met spoed beschikbaar. We:

 • zijn projectleider voor de regio
 • stimuleren betrokkenen om mee te doen
 • delen kennis, kunde en hulpmiddelen
 • stellen businesscases op
 • stemmen af met leveranciers, landelijke partijen en regio’s
 • bewaken de voortgang bewaken en escaleren zonodig
 • geven technische ondersteuning via Acute Zorg Netwerk Midden-Nederland
 • helpen bij de eerste implementaties in de regio

In de afbeelding zie je de gegevensuitwisseling met de berichten die de informatievoorziening in de acute zorg adequaat ondersteunen.