Sinds een paar maanden kunnen medewerkers van het UMC Utrecht op een veilige manier onderling en met bijvoorbeeld huisartsen whatsappen. Dat doen ze via de applicatie Siilo. Sjaak Gondelach, informatie-architect bij het UMC Utrecht, vertelt over het hoe en waarom. Hij is lid van de voorbereidingsgroep van Trijn Digitaal en lid van de projectgroep XDS.

We doen het eigenlijk allemaal: via een app chatten. “Maar WhatsApp is niet veilig en dus niet geschikt voor gebruik in de zorg. Je weet niet hoe er wordt omgegaan met je bericht en of het wel bij de juiste persoon terechtkomt”, verklaart Gondelach.

Keuze snel gemaakt

Daarom is er voor de zorg een andere applicatie ontwikkeld, Siilo geheten, waarmee zorgverleners veilig kunnen communiceren en patiëntgegevens en andere berichten kunnen versturen. Het werkt op vrijwel dezelfde manier als WhatsApp. “De keuze voor Siilo was snel gemaakt. Uit een rapport van een gerenommeerd beveiligingsbedrijf blijkt dat het veilig werkt en dat de privacy goed geborgd is. Ook een rapport van collega’s van een aantal Rotterdamse ziekenhuizen kwam tot dezelfde conclusie. Siilo doet wat je ervan verwacht. Ook onze privacyfunctionarissen hebben ernaar gekeken en vonden het een prima keuze.”

Zendingswerk is nodig

De medewerkers van het UMC Utrecht gebruiken Siilo nu zo’n drie maanden. “Het vergt het nodige zendingswerk. We hebben het gebruik ervan echt moeten promoten. Mond-tot-mondreclame werkt het best, is onze ervaring. Hoe meer mensen het gebruiken, het beter het werkt. Als je collega het niet heeft geïnstalleerd op zijn telefoon, kun je natuurlijk niet op deze wijze met elkaar communiceren.”

Belangrijke bouwsteen

Het mooie van Siilo is dat het overal werkt, waar je ook bent. Landelijk gebruik verdient dus aanbeveling. Gondelach ziet het als een van de bouwstenen die de zorg en de professionals nodig hebben om te communiceren en patiëntgegevens uit te wisselen. “Maar bellen en mailen zullen als mogelijkheid ook blijven bestaan. Denk aan het versturen van verwijs- en ontvangstbrieven. Soms is een telefoontje storend als je net in gesprek zit. Bij een berichtje kan je besluiten het later te bekijken op een moment dat je beter uitkomt. In het dagelijks leven kiezen mensen ook welk communicatiekanaal ze gebruiken: mailen, bellen of chatten.”

Gaat dit de samenwerking in de regio verder stimuleren? “Ik denk dat zorgverleners elkaar nu gemakkelijker weten te vinden. Het is een logische ontwikkeling.”

Patiëntenportaal nog geen hoge vlucht

Patiënten van het UMC Utrecht kunnen sinds een paar jaar online ook hun dossier inzien. “Het gebruik groeit gestaag, maar nog lang niet alle patiënten weten dat die mogelijkheid bestaat”, constateert Gondelach. “Kennelijk is een langere  aanloopperiode nodig. Via het patiëntenportaal kunnen patiënten een e-consult hebben met hun zorgverlener, zelf afspraken maken en hebben ze inzicht in de notities van de arts en uitslagen.” Gondelach noemt dit ook een logische ontwikkeling. Hij wijst erop dat patiënt een wettelijk recht hebben op inzage in hun dossier. “Dat moet je dan wel goed regelen. Wij vinden het belangrijk dat patiënten die dit willen en kunnen, de keuzevrijheid hebben.”

Patiënten krijgen grotere rol bij behandeling

Communiceren via Siilo en online inzage van het dossier beschouwt Gondelach als positieve ontwikkelingen. “We moeten een onderscheid maken tussen communiceren tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en patiënten. De verwachting is dat patiënten een grotere rol krijgen bij hun behandeling. Daar hoort bij dat ze hun eigen gegevens kunnen inzien en digitaal kunnen communiceren met hun behandelaren.”

Samen kiezen

Tot slot benadrukt Gondelach dat het belangrijk is om gezamenlijk keuzen en afspraken te maken die op een breed draagvlak kunnen rekenen. “Dat geldt voor samenwerking in de regio en landelijk. Pas als je hetzelfde kiest, kun je goed met elkaar communiceren, met een maximaal effect.”


Terug naar nieuws