RSO Trijn is eind 2021 als vereniging opgericht. Daar heeft het bestuur gezamenlijk veel energie in gestoken. We zijn trots op het resultaat tot dusver. In de eerste helft van 2022 heeft het bestuur de uitwerking en inbedding van RSO Trijn in gang gezet en nieuwe projecten geïnitieerd en opgezet. Tegelijkertijd zocht het bestuur naar een fulltimedirecteur om deze uitdaging verder aan te gaan. Het bestuur stelt u graag voor aan de nieuwe directeur: Eva Marquarita.

Bestuurslid Lex van der Grunt is meer dan tevreden dat Eva de vacante positie invult. Lex: “We zijn blij met de komst van Eva. Zij heeft een groot netwerk in de zorgsector en weet veel van de inhoud en van projecten.”

Samenwerkingspartner in de regio

Het is onder andere Eva’s taak om dit jaar de werkorganisatie van Trijn in te richten en daarmee de volledige RSO-functionaliteit op te bouwen. Eva: “Zo positioneren we Trijn als dé samenwerkingspartner in de regio op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling, digitale zorgcommunicatie en databeschikbaarheid.” Een enorme uitdaging waar Eva zich bijzonder op verheugt.

Inzetten op recente ontwikkelingen

Eva: “Het momentum is nu. Wil je patiënten en cliënten goede zorg verlenen, dan is regionale samenwerking cruciaal. De tijd vraagt er ook om. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) richt zich op samenwerking in zorgnetwerken. De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz), die eind september unaniem door de Tweede Kamer is aangenomen, gaat interoperabiliteit verplicht stellen om digitale gegevensuitwisseling voor betere zorg te realiseren. Alle zorgbranches zetten hierop in met steun van het ministerie van VWS, het landelijke Informatieberaad Zorg, RSO Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.”

Samenwerking verbeteren en versnellen

In de regio Utrecht zijn zoveel kansen. RSO Trijn wil de samenwerking tussen zorgorganisaties en welzijnsaanbieders verbeteren en versnellen. Eva: “Wij helpen zorgaanbieders hun krachten te bundelen. We doen dat bijvoorbeeld door collectieve afspraken te maken met ict-leveranciers en door coördinatie van programma’s en projecten op het grensvlak van zorg en ict. Samen met onze leden werkt RSO Trijn aan concrete resultaten op drie gebieden: gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders, zorgcommunicatie met cliënten en beschikbaarheid van zorgdata.

Meerjaren-werkprogramma

Binnenkort bespreekt Eva het meerjaren-werkprogramma van RSO Trijn, eerst met het bestuur en dan met de regio. “Het is een programma dat aansluit bij landelijke en regionale ontwikkelingen. Dat er ambitie uit spreekt, mag duidelijk zijn.”


Terug naar nieuws