Floppydisks, cd’s, usb-sticks – vrijwel niemand doet er meer iets mee. Maar de fax wordt in de Nederlandse zorg nog volop gebruikt. Jaarlijks tientallen miljoenen keren, om patiëntgegevens te delen, recepten voor te schrijven of om informatie met collega’s te delen. Dat is onveilig en kostbaar. “Voor de regio van RSO Trijn ligt er nu een projectplan om de fax uit de zorg te laten verdwijnen”, zegt Dave Ormel, die namens Trijn regiocoördinator Faexit is.

Faexit wil dat de Nederlandse gezondheidszorg per december 2024 geen fax meer gebruikt voor de communicatie van patiëntinformatie. Vanuit regionaal zorgverlenersperspectief vraagt dat om nieuwe en betere werkprocessen. Processen waarin zorgverleners andere toepassingen dan de fax gebruiken.

Dave: “Het punt is dat aan de fax allerlei werkprocessen hangen en dat de fax als een soort adresboek functioneert. Er moet een goede adresboekvoorziening komen. De urgentie is dat we niet lukraak allerlei nieuwe alternatieven laten ontstaan om met elkaar te communiceren, maar dat we use cases onderscheiden. En daarbij een passende toepassing kiezen. Bij de procesverandering is vooral gedragsverandering nodig.”

Veiliger en makkelijker

Het is nu vaak nog zo dat een dossier wordt overgetypt of dat patiënten meerdere keren hun situatie aan zorgverleners moet uitleggen. Door elektronisch met elkaar uit te wisselen, gaat de informatie die nodig is voor de behandeling sneller en met minder kans op fouten van de ene zorgverlener naar de andere. En dat maakt het voor de patiënt veiliger en makkelijker.

Dave: “De fax is achterhaald en kostbaar. Gevoelige informatie komt niet goed over of het komt op de verkeerde plek terecht. Daarnaast veroorzaakt het papier bureaucratische last. En bij het overtypen van gegevens is er een verhoogd risico op fouten.”

De fax de zorg uit

‘De fax de zorg uit’ is het motto van Faexit, het project om landelijk en pragmatisch de fax uit de zorg te bannen. Faexit begon in 2022, onder regie van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) en RSO Nederland, de overkoepelende vereniging van alle regionale samenwerkingsorganisaties. Ook Zorgverzekeraars Nederland is aangesloten.

Dave: “Als lid van RSO Nederland is de regio van RSO Trijn nu bezig is om de uitfasering van de fax voor te bereiden in overeenstemming met de landelijke aanpak van Faexit. In ons projectplan staan de doelen, activiteiten, planning en middelen om de fax uit te faseren bij ons in de regio.”

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz)

Eind september heeft de Tweede Kamer unaniem vóór de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) gestemd. In de Wegiz staat dat gegevensuitwisseling tussen zorgverleners in sommige gevallen elektronisch moet verlopen.

Dave: “In het licht van de Wegiz heeft minister Ernst Kuipers gezegd dat de fax moet worden uitgefaseerd. Vanuit dat gedachtegoed is Faexit opgezet. De fax is nu nog de standaard. Daarom moeten regionale afspraken gaan leiden tot landelijke afspraken. Daarin moeten regio’s samen optrekken, want je wilt voorkomen dat de ene regio al niet meer faxt terwijl een andere dat nog wel doet.”

Meer informatie

In het Regionaal projectplan Faexit lees je naast de doelen, activiteiten, planning en middelen ook meer over de uitgangspunten en de fasering van het project.


Dave Ormel


Terug naar nieuws