RSO Trijn vertegenwoordigt bestuurlijk ruim tien organisaties, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen en huisartsen. Wat elke partij gemeen heeft en bindt, is samenwerking in patiëntenzorg. In de zorg is digitalisering steeds nadrukkelijker aanwezig. En dus moeten we daar ook de verbinding leggen. Het is niet meer dan logisch dat we binnen Trijn met CMIO’s afstemmen over lopende en toekomstige projecten. CMIO staat voor Chief Medical Information Officer en CNIO voor Chief Nursing Information Officer. Onlangs vond het eerste bovenregionaal overleg tussen CMIO’s en CNIO’s plaats.

Namens de regionale huisartsen-organisaties namen de CMIO’s Pieter Harms (RegiozorgNU), Bart van Pinxteren (Huisartsen Utrecht Stad, HUS) en Albert van der Veer (UNICUM Huisartsenzorg) deel. In dit artikel lees je hoe ze tegen hun CMIO-werk aankijken.

Praktische invulling van digitalisering

De zorg digitaliseert niet alleen, de impact op de manier van zorgverlening wordt ook groter. Het maakt CMIO’s en CNIO’s onontbeerlijk. Ze geven praktische invulling aan de digitalisering op de werkvloer. En zo slaan ze de brug tussen ict en patiëntenzorg.

Albert: “Digitale oplossingen zie je steeds vaker en ze volgen elkaar in een steeds hoger tempo op. Denk in de directe patiëntenzorg bijvoorbeeld aan e-consulten, inzage in dossiers en consultvoorbereiding. Maar ook aan de onderlinge samenwerking tussen zorgverleners. Verwijzingen vinden al jarenlang digitaal plaats. Teleconsultatie en meekijkconsulten hebben sinds de coronaperiode in onze regio een duidelijke vlucht genomen. Ook inzage in de professionele samenvatting van huisartsendossiers tijdens diensturen op de spoedpost is een voorbeeld van digitalisering die het werk een stuk makkelijker heeft gemaakt.”

Bart is ook bestuurslid van het landelijke CMIO Netwerk Eerste Lijn. Vanuit die rol vertelt hij: “Inmiddels bestaat het netwerk uit ruim 40 huisartsen-CMIO’s. De leden weten elkaar goed te vinden in een Signal-groep. Tijdens de jaarlijkse tweedaagse masterclass doen zij aan kennisdeling en -ontwikkeling. Het netwerk vindt dat forse versnelling van digitale informatie-uitwisseling cruciaal is om huisartsenzorg betaalbaar en toegankelijk te houden. We hebben een manifest opgesteld. Een van de drie doelstellingen is dat de tijd die wordt besteed aan het vinden en verwerken van de juiste informatie binnen vijf jaar met 50% omlaag moet voor zowel de huisarts als de patiënt.”

Oliemannetjes

Het belang van CMIO’s en CNIO’s is niet alleen dat zij de oplossingen op de werkvloer kennen en kunnen gebruiken. Zij hebben daarnaast meer kennis over de achterliggende techniek en de mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook zijn ze goed op de hoogte van landelijke ontwikkelingen op gebied van digitalisering. Zo kunnen ze vragen vanuit hun eigen organisatie goed in een breder kader plaatsen.

Albert: “Ik noem CMIO’s en CNIO’s weleens de ‘oliemannetjes’ in digitaliseringsprojecten. Zij kennen de zorgprocessen die we altijd als uitgangspunt nemen. Daar willen we dingen verbeteren, makkelijker maken en misschien daarmee soms ook goedkoper maken. Tegelijk kunnen zij vanuit hun rol aan technici en IT’ers duidelijk maken hoe de oplossing eruit zou moeten zien en moet werken. Aan de andere kant kunnen ze het bestuur laten weten waar vragen en prioriteiten liggen waarop ingezet moet worden binnen de organisatie die ze vertegenwoordigen.”

Pieter: “In de dagelijkse praktijk wordt vaak argwanend gekeken naar innovaties. Vaak is niet duidelijk welk probleem er nu eigenlijk wordt opgelost of welke winst ermee beoogd wordt. Er wordt alleen maar het gedoe van ‘weer een ander systeem’ ervaren. De CMIO/CNIO kan een belangrijke rol spelen door duidelijkheid te geven en draagvlak te creëren.”

Kennismaken en aftasten

Momenteel werken veel CMIO’s en CNIO’s vooral nog samen binnen hun eigen organisaties, vaak met of binnen de afdeling IT. Ze zijn ‘bevraagbaar’ voor medewerkers uit de organisatie. In toenemende mate wordt daarnaast regionaal samengewerkt met mede-CMIO’s en -CNIO’s.

Albert: “Een voorbeeld is het overleg wat er al langer bestaat in de regio Utrecht. Dat gaat tussen eerstelijns-CMIO’s van de zorggroepen RegioZorgNU, Huisartsen Utrecht Stad en Unicum Huisartsenzorg, en de CMIO’s en CNIO’s van de drie Utrechtse ziekenhuizen: Diakonessenhuis, UMC Utrecht en Antonius Ziekenhuis. In eerste instantie was dit vooral kennismaken en aftasten. Welke projecten lopen er, waar heeft het meerwaarde met elkaar op te trekken? Hier ontstond al snel de behoefte aan een bovenregionaal overlegplatform en we zijn dan ook blij dat het binnen Trijn mogelijk is dit vorm te geven.”

Eerste bovenregionale bijeenkomst

Hij vervolgt: “Vorige maand was de eerste kennismakingsbijeenkomst bij Trijn. Daarbij waren zowel CMIO’s als CNIO’s aanwezig van zorggroepen van huisartsen en ziekenhuizen. We hebben kennisgemaakt en het voornemen uitgesproken om de komende tijd ook CMIO’s en CNIO’s van de ggz en VVT in de regio Trijn uit te nodigen. Het plan is dat de deelnemers aan het overleg in komende maanden meedenken in het werkplan van Trijn op het thema digitalisering. Daarbij spraken we de uitdrukkelijke wens uit om juist te kijken naar lopende projecten waar quick wins te behalen zijn. Het project ‘Kort overleg’ is een voorbeeld. Daarin wordt asynchroon digitaal overleg tussen huisartsen en specialisten vice versa in de regio gefaciliteerd.”

Bart van Pinxteren (links) is huisarts in Utrecht en CMIO bij de coöperatie Huisartsen Utrecht Stad (HUS), het Utrechtse netwerk van, voor en door huisartsen.

Pieter Harms (midden) is huisarts in Vinkeveen en CMIO bij RegiozorgNU, dat in Noordwest-Utrecht integrale zorg organiseert met optimale afstemming in wijk- en regiogebonden zorgprogramma’s.

Albert van der Veer (rechts) is huisarts in Bilthoven en CMIO bij UNICUM Huisartsenzorg, de regio-organisatie van huisartsen in het zuidoosten en zuidwesten van de provincie Utrecht.


Terug naar nieuws