Het Netwerk Acute Zorg Midden-Nederland (NAZMN) wil mensen met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plek de juiste zorg bieden. RSO Trijn is de regionale samenwerkingsorganisatie die inwoners van de regio Utrecht ondersteunt op het gebied van digitale gegevensuitwisseling en zorgcommunicatie.

Gezien hun rol kunnen NAZMN en RSO Trijn met een krachtenbundeling de acute zorg samen een stap verder brengen. Daarom hebben beide organisaties afgesproken om een intensievere samenwerking aan te gaan.

Met Spoed Beschikbaar

Binnen het programma Met Spoed Beschikbaar komt de rol van beide partijen samen. Het programma helpt zorgverleners in de acute zorg met digitale uitwisseling van gegevens. Door betere gegevensuitwisseling worden zorgverleners beter ondersteund in hun werk, waardoor de patiënt sneller de juiste zorg ontvangt.

Waar werken we aan?

Het NAZMN zorgt voor werkafspraken tussen de betrokken zorgprofessionals. RSO Trijn ondersteunt de technische realisatie. Op dit moment wordt de digitale gegevensuitwisseling tussen de ambulancedienst en spoedeisende hulp-afdelingen (SEH) gerealiseerd. Ook worden stappen gezet voor de uitwisseling tussen huisartsenposten en SEH’s.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze samenwerking? Heb je vragen over regionale werkafspraken of technische mogelijkheden? Neem vooral contact op, via nazmn@umcutrecht.nl of info@rsotrijn.nl.


Terug naar nieuws