Het opbouwen van RSO Trijn tot een volwaardige regionale samenwerkingsorganisatie is in volle gang. Het Platform Digitalisering, het Platform RTA’s, en de CMIO’s en CNIO’s in de regio zijn al twee keer in de nieuwe vorm bijeengekomen. Het is mooi om te zien hoe de deelnemers aan de overleggen samenwerken en zich bewust zijn van hun signaalfunctie. Deze wisselwerking is de juiste manier om regionale samenwerking gestalte te geven.

Trijn krijgt steeds meer contouren. Vanaf de zomerperiode zijn diverse nieuwe projecten gestart. En initiatieven die wat op de achtergrond raakten, zijn nieuw leven ingeblazen. Ook is verbinding gelegd met andere relevante initiatieven in de regio, zoals de Health Hub Utrecht, Health RI, GROZ, SterkZ.org, Connect en LVHC. Via de nieuwsberichten onder ‘Actueel’ op onze website blijf je op de hoogte.

Verbinding met de Eemland-regio

Momenteel bedient Trijn vooral de regio rondom de stad Utrecht (U19). Voor de grote landelijke programma’s en projecten wordt van Trijn verwacht een groter gebied te bedienen. Daarom is inmiddels de verbinding met het Eemland gelegd. Die regio is nagenoeg met dezelfde onderwerpen als Trijn bezig. Gezamenlijk eenduidig optrekken ligt voor de hand.

Afspraken met Sigra

Het westelijk deel van de Utrechtse regio werkt van oudsher meer met de Amsterdamse regio samen. Om strijdigheid te voorkomen maken we afspraken met Sigra, de RSO in een deel van Noord-Holland. Alle RSO’s stemmen met elkaar af in RSO NL-verband.

Twee plannen voor de ALV

Het concept-werkprogramma van Trijn voor 2023-2025 is onlangs met alle relevante overlegorganen en sleutelfiguren besproken. Als afgeleide hebben we met voorrang het jaarplan 2023 geschreven. We verwachten beide plannen op de ALV van 21 december vast te stellen.

We kijken uit naar de samenwerking in het nieuwe jaar en wensen je een succesvol en gezond 2023!


Terug naar nieuws