Bij patiëntenzorg tussen verschillende organisaties kan van alles gebeuren. Als lid van Trijn kun je incidenten of bijna-incidenten bij overdrachtsmomenten melden via het TIM-platform. TIM staat voor Transmuraal Incident Melden.

TIM op zich is niet nieuw, maar wel nieuw is dat TIM inmiddels onder Trijn valt. En dat het toekomstbestendig is ingericht in een regionaal meldplatform.

Waarom TIM?

Het TIM-platform maakt incidentmeldingen doen laagdrempeliger. Dat helpt zorgorganisaties om met elkaar de gezamenlijke zorg voor patiënten nóg veiliger te maken. Door TIM kunnen zij:

  • leren van incidenten en bijna-incidenten;
  • de samenwerking in het netwerk optimaliseren;
  • zorgprocessen beter op elkaar afstemmen;
  • vergelijkbare incidenten voorkomen in de toekomst.

Meldingen doen: hoe het werkt

Elke organisatie die op TIM aangesloten is, heeft een TIM-regisseur. Bij de TIM-regisseur komen via een formulier meldingen over de eigen of andere organisaties binnen. De regisseur analyseert de meldingen en geeft terugkoppeling. Een onafhankelijke TIM-coördinator coördineert en monitort het proces op regionaal niveau.

Samenwerking TIM-coordinator en TIM-regisseur

Door het regionale meldplatform gebeurt incidentmelding en -verwerking voortaan op een uniforme manier vanuit Trijn. De TIM-coördinator levert trendrapportages op en bespreekt die regelmatig met de TIM-regisseurs. Samen gaan ze na welke knelpunten er zijn in de regio en hoe ze die kunnen oplossen.

Wat staat er het komende jaar op de agenda?

Naast zicht krijgen op zoveel mogelijk meldingen, willen we het meldplatform aan het kwaliteitssysteem van de organisaties koppelen. Transmurale incidenten kunnen dan integraal onderdeel worden van het kwaliteitsbeleid van organisaties. Tot slot: belangrijk doel dit jaar is ook dat zoveel mogelijk organisaties zich bij het platform aansluiten om incidenten te melden.

Meer informatie

Wil je meer weten over transmuraal incident melden(TIM) en het meldplatform? Neem dan contact op met TIM-coördinator Hilde Boei (Zorgbelang Inclusief): hildeboei@participatiepartners.nl of 06 18 10 67 06.


Terug naar nieuws