Leden van Trijn hebben tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van Trijn het werkprogramma voor 2023, 2024 en 2025 vastgesteld. Het jaarplan voor 2023 maakt deel uit van het programma. De ALV heeft ook met het jaarplan ingestemd.

In het werkprogramma 2023 – 2025 staan onze visie, missie en ambitie voor de komende jaren. Ook beschrijft het programma de werkwijze, activiteiten en resultaten van Trijn als RSO in de regio. Hoofdstuk 8 geeft een overzicht van de landelijke en regionale programmering en ontwikkelingen waar we bij aansluiten. In hoofdstuk 10 lees je het jaarplan voor 2023.


Terug naar nieuws