Zorginstituut Nederland onderzocht de regionale samenwerking in de Nederlandse intensive care-sector (ic). Het leidde tot een model voor iedereen die gestructureerd wil werken aan regionale samenwerking, en samen wil leren en ontwikkelen.

Met het model kun je de samenwerking regelmatig evalueren en versterken. De ic-regio’s hebben dat bijvoorbeeld succesvol gedaan door persoonlijke ontmoetingen te stimuleren en regionale activiteiten te organiseren, zoals ‘gluren bij de buren’.

Het Zorginstituut wil met het model de doorontwikkeling van zorgnetwerken stimuleren en regionale samenwerking ondersteunen. Het model beschrijft de basisprincipes van samenwerking en van ‘samen leren en ontwikkelen’. Ook benoemt het Zorginstituut de factoren en feedbackmechanismen voor goede samenwerking.

“Hoe opener een systeem is, des te meer het zal leren van zijn omgeving en des te meer het in staat is anderen te helpen naar openheid” — citaat uit het model

Meer informatie

Het model voor netwerkvorming, samenwerking, samen leren en ontwikkelen kun je bekijken op de website van het Zorginstituut


Terug naar nieuws