In de Trijn-regio is al een aantal jaar een convenant van kracht over digitaal receptenverkeer en medicatiegegevens en -bewaking. Tot voor kort ontbrak de handtekening van het St. Antonius Ziekenhuis naast die van alle andere ziekenhuizen in de regio. In een ‘oplegger’ bij de landelijke Handreiking Digitaal verzenden recepten zijn de regionale afspraken nu ook bekrachtigd met het St. Antonius. Inge Berger – De Jong is daar ziekenhuisapotheker.

Inge vertelt: “Dagelijks zie ik wat de kwalitatieve meerwaarde kan zijn voor de overdracht van medicatiegegevens. Als onze voorschrijvers hun recepten digitaal versturen en de apotheken ze digitaal ontvangen en verwerken, hoeven ze geen gegevens over te schrijven. Daardoor neemt de kans op fouten sterk af. Ook daalt de werkdruk voor artsen, hun poli-medewerkers – en voor apothekersassistenten.”

Gelijkgericht en werken met afwijkingen

Inge: “Het is heel goed dat het St. Antonius de handtekening heeft gezet. De voorschrijvers die de recepten maken en willen overdragen aan de apotheken, en de apothekers die deze recepten digitaal gaan ontvangen en verwerken, zijn gelijkgericht. Ze hebben hetzelfde doel voor ogen voor hun patiënten. Net zo belangrijk als gelijkgericht zijn, is dat ze overeen zijn gekomen hoe te werken bij afwijkingen.

Juist bij afwijkingen kunnen onbedoelde fouten ontstaan. Om dat te voorkomen moet je met elkaar afspreken hoe je omgaat met de eventuele afwijkingen, hoe zowel de voorschrijver als de apotheker dan moet handelen. Bijvoorbeeld als het recept niet is aangekomen bij de juiste apotheek.

We hebben samen naar dit mooie resultaat toegewerkt. Namens de voorschrijvers van ons ziekenhuis heb ik aangegeven wat voor hen belangrijk is wanneer ze digitale recepten maken en versturen. En wat nu nog technisch lastig uitvoerbaar is. Met de openbare apothekers hebben we nagedacht over oplossingen.”

Groot veranderproces

Inge: “In het St. Antonius is nu een werkgroep die artsen en poli-medewerkers begeleidt in de verandering die digitaal receptenverkeer teweegbrengt in hun dagelijkse werk. Daarbij geef ik zo nodig advies. Als er afwijkingen zijn, kunnen de openbare apothekers gemakkelijk terecht met hun vragen. Met een vlot en duidelijk antwoord kunnen patiënten snel passende zorg krijgen. Dat is waar het om gaat.

Het is in het ziekenhuis uiteindelijk vooral een groot veranderproces voor de voorschrijvers en de poli-medewerkers. Wat een grote verbetering van de overdracht van recepten zal geven en minder werklast. En ik denk en hoop dat dat ook zal gelden voor de ontvangende apotheken! Zo kunnen we samen de farmaceutische zorg voor patiënten weer een stap verder brengen.”

De werkgroep Medicatiegegevens van Trijn

De regionale afspraken in de handreiking geven ook doorkijkjes naar bouwstenen voor medicatieoverdracht in de keten. In regioverband maakt Trijn vooruitlopend op het landelijke programma Medicatieoverdracht afspraken.

Binnenkort bespreekt de werkgroep deze onderwerpen:

  • Hoe zorgen we voor goed gebruik van alle bouwstenen, zoals medicatie- en toedieningsafspraken, verstrekkingsverzoeken, toediening en gebruik?
  • Hoe zorgen we dat overgevoeligheid voor medicijnen en contra-indicaties (allergieën en intoleranties) goed uitgewisseld worden?

In de werkgroep geven we opvolging aan:

  • De regionale afspraken over digitaal receptenverkeer, medicatiegegevens en medicatiebewaking;
  • De voorbereiding van implementatie MP 9.0 in XIS’en;
  • Een samenwerkingsplatform.

Terug naar nieuws