Een keuze hebben, dat is het belangrijkst bij passende zorg, zegt Teresa Cardoso Ribeiro, programmamanager Zorgzandbak bij Zorginstituut Nederland. Tijdens de eerstvolgende Waardegedreven ZorgExpert-sessie op 13 juni vertelt Teresa meer.

Onderzoek van het Zorginstituut wijst uit dat 90% van hen zelf wil kunnen kiezen in welke vorm zij de zorg krijgen. Dat betekent dat 9 op de 10 mensen kiest voor hybride zorg. Belangrijke drijfveren zijn daarbij het vertrouwen in overheid, in de verzekeraar en de huisarts, maar bijvoorbeeld ook factoren als de behoefte aan sociaal contact.

Wie neemt de rol op zich?

Teresa: “Dat laatste is een enorme voorspeller voor het vooral willen ontvangen van fysieke zorg, of je nu jong of oud bent. Bij burgers die die behoefte niet hebben, is vooral digitaal contact hebben prima. Het brengt ons op interessant terrein: wie neemt die rol op zich? Is de huisarts de beste persoon of is er iemand anders, wellicht in het sociaal domein? Daarbij speelt de zorg voor privacyschendingen en de digitale inrichting van de applicaties. Daarop willen we verder puzzelen.”

Teresa Cardoso Ribeiro – Bron: linnean.nl

Gebruikmaken van vernieuwingen uit de pandemie

Er is een scala aan technologieën, applicaties en allerlei softwaremogelijkheden beschikbaar. Midden in de coronacrisis hebben bestuurlijke gesprekken plaatsgevonden om te kijken hoe vernieuwingen fundamenteler ondersteund kun worden, met als resultaat de Zorgzandbak.

Film over inzichten uit de Zorgzandbak

De inzichten van de Zorgzandbak zijn gebundeld en worden deze zomer gedeeld. Teresa: “We hebben onze inzichten in de vorm van een film in beeld gebracht. In die film komen de overheid, burgers en innovators aan het woord. We willen dat er besef ontstaat en het stokje overdragen: de Zorgzandbak is opgezet met als doel om het gesprek te openen, als zorgautoriteiten ook samen te leren welke rol wij in de verandering kunnen vervullen.

Deelnemen en inschrijven

De sessie is een onlinebijeenkomst op 13 juni van 16.00 tot 17.00 uur. Je kunt je inschrijven op de website van Linnean. Daar lees je meer over de Zorgzandbak als leeromgeving en het interview met Teresa: ‘Burger wil wél digitale zorg, maar wil zelf kunnen kiezen wanneer’.


Terug naar nieuws