Vooral voor zeerhoogrisicopatiënten met diabetes mellitus type 2 verdient het extra aandacht om SGLT2-remmers goed en veilig in te zetten. Daarom hebben huisartsenorganisaties en ziekenhuizen die aangesloten zijn bij Trijn onlangs werkafspraken hierover gemaakt.

Het document met de afspraken vind je inmiddels op onze website. Het staat in de nieuwe omgeving voor alle regionale transmurale afspraken (RTA’s) en werkafspraken in de regio. Je kunt de werkafspraak SGLT2-remmers ook direct bekijken.

Resultaat van nauwe samenwerking

De werkafspraak is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen endocrinologen, vasculair internisten, cardiologen en nefrologen uit het UMC Utrecht, St. Antonius Ziekenhuis en Diakonessenhuis en kaderhuisartsen van de HUS RegiozorgNU en UNICUM.

Voor wie geldt de werkafspraak?

De werkafspraak is van toepassing voor patiënten met eerder doorgemaakte hart- en vaatziekten, patiënten met chronische nierschade met een matig tot sterk verhoogd cardiovasculair risico en patiënten met hartfalen.

Meer informatie

Na de zomer vertelt kaderhuisarts diabetes Bertien Hart meer over de werkafspraak. Over deze toelichting publiceren we een nieuwsbericht.

Over SGLT2-remmers

SGLT-2-remmers zijn medicijnen die onder andere voorgeschreven worden bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (suikerziekte). De medicijnen zorgen ervoor dat zout en suiker uit de nieren beter worden uitgeplast.


Terug naar nieuws