Het thema databeschikbaarheid kent in de regio verschillende activiteiten en projecten. Trijn wil ze met elkaar verbinden, koppelen en stap voor stap tot een situatie te komen waarin data volledig beschikbaar, bruikbaar en herbruikbaar zijn.

Alle zorgprofessionals willen gemakkelijk hun werk kunnen doen en niet in allerlei digitale toepassingen hoeven te werken. Trijn wil daarom de regionale data-infrastructuur coördineren en realiseren.

Interactieve infographic met actueel overzicht

Om dat te kunnen doen, heeft de regio zicht nodig op de digitale toepassingen en het gebruik ervan. Deze infographic geeft een actueel overzicht van het aantal en de aard van de digitale toepassingen in de regio Utrecht.

Volgende stap: onderzoek

De volgende stap is inhoudelijk onderzoek. Welke gegevens staan in welke toepassing? Hoe toegankelijk zijn de data? En via welke standaarden kunnen ze worden uitgewisseld?

Vindbaar, inzichtelijk en hergebruik

Met de antwoorden kunnen gegevens voor elke zorgprofessional makkelijk vindbaar, inzichtelijk en geschikt voor hergebruik worden. Ook kunnen zorgprofessionals naar behoefte gegevens ophalen, doorgeven en verwerken. Zo kunnen we in de regio een harmonisatieslag gaan maken en het aantal toepassingen verminderen.


Terug naar nieuws