Trijn neemt een hoge vlucht. Inmiddels hebben we twee nieuwe vaste medewerkers mogen verwelkomen. Mathilde Moree is per 1 juli in de functie van projectleider gestart en medio augustus start Liesbeth van den Heuvel als programmamanager.

Dat Trijn haar positie in de regio verstevigt, komt tot uitdrukking in het feit dat Trijn de digitaliseringspartner is voor de uitvoering van het regioplan van het Integraal Zorgakkoord (IZA), het Netwerk Acute Zorg Midden-Nederland en de Health Hub Utrecht.

Werken aan regionale data-architectuur

Momenteel werkt Trijn aan de definiëring van de regionale data-architectuur. Dit vormt de basis om in de regio datagedreven te kunnen samenwerken. De architectuur maakt gebruik van de fundamenten van onder andere Data Delen Midden-Nederland (Oncomid), BabyConnect en CumuluZ.

Makkelijker inzicht in gegevens

Met de architectuur kan implementatie van gegevensuitwisseling (eOverdracht, Medicatieoverdracht MP9 en BGZ) eenvoudiger worden gerealiseerd. Het doel is professionals en inwoners in onze regio inzicht geven in gegevens uit verschillende bronnen. Het wordt makkelijker om toegang te krijgen tot de gegevens en het netwerk.

Niet onnodig extra belasten

Op de architectuur sluit Trijn toepassingen aan voor regionaal gebruik van verwijzing, routering, meedenkconsult ofwel teleconsultatie, en een netwerkzorgplatform. Ook generieke functies zoals het zorgadresboek ZORG-AB en toestemmingen worden geïmplementeerd. Stap voor stap bouwen we de architectuur uit. We zetten vooral in op wat al bestaat in de regio zodat organisaties niet onnodig extra belast worden.

Plan vaststellen, IZA-aanvragen voorbereiden

Deze zomer werken we de plannen verder uit zodat we ze na de zomer in de ALV kunnen laten vaststellen. Dan gaan we in volle vaart verder.  Voor een deel van de plannen is het nodig om IZA-aanvragen voor te bereiden. Dat doen we ook in de zomer.

Het zijn mooie ontwikkelingen in onze regio, we zien de toekomst dan ook zonnig tegemoet!


Terug naar nieuws