De Regionale Transmurale Afspraak (RTA) voor COPD en astma, is in juni herzien. De betrokkenen hebben de RTA onlangs vastgesteld. Je kunt de RTA inzien in het RTA-gedeelte van deze website.

De RTA voor COPD staat op de webpagina waar alle RTA’s voor de Trijn-regio verzameld zijn. Dit is de directe link naar de RTA voor COPD en astma.

Zorgafspraken

RTA’s zijn inhoudelijke zorgafspraken tussen zorgverleners van verschillende disciplines in de regio van Trijn. Het doel is afspraken uniformeren tussen de eerste en tweede lijn over consultatie, berichtgeving, verwijzing en terugverwijzing.

Resultaat van nauwe samenwerking

De RTA voor COPD is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen longartsen en verpleegkundig specialisten van UMC Utrecht, St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis en kaderhuisartsen en longverpleegkundigen van HUS, RegiozorgNU en UNICUM.

Scholing

Om de RTA onder de aandacht te brengen, organiseren de regionale huisartsenorganisaties scholingen. Het idee bestaat om een regionaal scholingsprogramma te organiseren over de RTA voor COPD. Mogelijk komt daarin ook het longformularium en longaanval-actieplan aan bod. Meer informatie hierover volgt.


Terug naar nieuws