Denise Seelen en Madieke Michels dragen in de komende periode hun RTA-werk over aan Liesbeth van den Heuvel en Mathilde Moree. Ook nemen zij de coördinatie van het transmuraal incident melden (TIM) over van Hilde Boei. In goed overleg en een goede sfeer is de overdracht per 1 september in gang gezet.

Mathilde vervangt Madieke als begeleider van de expertgroepen die regionale transmurale afspraken (RTA’s) en werkafspraken tot stand brengen. Liesbeth neemt de rol van Denise als RTA-coördinator over.

De coördinatie van Transmuraal Incident Melden (TIM) was in handen van Hilde Boei. Liesbeth en Mathilde nemen dit van haar over. Hilde blijft nog wel betrokken bij TIM in de rol van cliëntbelangvertegenwoordiger.

We bedanken Madieke, Denise en Hilde voor het vele werk dat zij verzet hebben op het gebied van RTA’s en TIM.


Terug naar nieuws