Over het IZA-regioplan brengt zorgverzekeraar Zilveren Kruis regelmatig een nieuwsbrief uit. Het opstellen van het plan, naar aanleiding van het Integraal Zorgakkoord, is inmiddels in volle gang. In dit artikel lees je de recentste nieuwsbrief en vind je een link om je aan te melden voor de nieuwsbrief.

Accent op mensen en hun veerkracht

Samen streven we in de Utrechtse regio naar een goede gezondheid en welzijn. We verschuiven de nadruk van ziekte naar de inwoners, hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. We willen inwoners en hun netwerk passend ondersteunen, met naadloze zorg en ondersteuning, en waar mogelijk digitaal. Deze verandering vraagt samenwerking tussen zorg- en welzijnsaanbieders, inwoners, gemeenten en zorgverzekeraars. Zilveren Kruis werkt in lijn met het Integraal Zorgakkoord met deze partijen aan een regiobeeld, een regioplan en een werkagenda om deze veranderingen te realiseren.

Van regiobeeld naar regioplan

Het regiobeeld is inmiddels afgerond en kun je vinden op dejuistezorgopdejuisteplek.nl. Op dit moment wordt gewerkt aan de realisatie van het regioplan. In de afbeelding zie je de route.

Inhoud en fundamenten

Het IZA-regioplan kent vijf inhoudelijke lijnen:

  • acute zorg;
  • sterk sociaal domein en sterke eerste lijn;
  • gezond ouder worden;
  • mentale weerbaarheid en gezondheid;
  • passende medisch specialistische zorg (MSZ).

Het plan heeft vier fundamenten:

  • digitalisering en gegevensuitwisseling;
  • digitaalvaardig maken;
  • samenwerking en één taal;
  • arbeidsmarkt.

Voor het eerste fundament is Trijn penvoerder. Samen met Raedelijn werken wij aan het fundament digitaalvaardig maken in dit zelfde plan. Bovendien hebben wij de gezamenlijke IZA-aanvraag in concept aangeboden aan de ALV. Deze aanvraag is in lijn met het regioplan.

Meer weten over het regioplan?

Op de website van Zilveren Kruis staat een informatiedocument met meer informatie over de realisatie van het regioplan, hoe dit gefaciliteerd wordt en aan welke thema’s wordt gewerkt. Op YouTube vertelt consultant Bas Butje uit welke onderdelen het regioplan bestaat en hoe ze in één document samenkomen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar regio-utrecht@zilverenkruis.nl.


Terug naar nieuws