Onder dat motto voerde PGO.nl afgelopen voorjaar een online-campagne. Doel: houding en gedrag ten opzichte van pgo’s veranderen.

Via een persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) krijgen inwoners eenvoudig toegang tot meer informatie. Dat past bij de opdracht van Trijn om in de regio Utrecht digitale informatie aan inwoners beschikbaar te stellen. Zo kunnen patiënten meer regie nemen, wat hun behandeling en het effect ervan ten goede komt.

Inwoners weten niet altijd dat pgo’s bestaan. De campagne hielp daarom zorgverleners om persoonlijke gezondheidsomgevingen (pgo’s) onder de aandacht te brengen bij hun patiënten en cliënten. Daarbij zijn inzichten gebruikt uit de PGO.nl-publiekscampagne van 2022.

De campagne liep van maart tot juni 2023. Een vrij korte periode, waarin diverse contactmomenten plaatsvonden via Facebook en Instagram, aangevuld met ‘landingspagina’s’ met meer informatie op pgo.nl.

De communicatie-uitingen richtten zich op zorggebruikers in de regio’s Noord-Nederland, Zuid-Holland Noord en Utrecht, en de provincie Zeeland. In totaal 683.519 unieke accounts hebben de campagne 4.079.716 keer gezien, wat boven verwachting was. Het vervolg van de campagne (PGO on Air) richt zich op een groep van ruim 455.000 geïnteresseerden.


Terug naar nieuws