Digitale zorgcommunicatie krijgt een nieuwe impuls. Het project was al eerder gestart. Nu staat er een werkgroep om een concreet advies uit te brengen. De werkgroep kwam voor eerst bijeen op 3 oktober.

Het gebruik van digitale interdisciplinaire overlegvormen waarbij huisartsen online medisch specialisten raadplegen, neemt toe. Zulk digitaal overleg biedt voordelen zoals flexibele communicatie en directe dossierregistratie. Teleconsulten besparen patiënten bovendien reistijd, ziekenhuisbezoek en het geeft de vertrouwdheid van de eigen omgeving.

Digitale anderhalvelijnszorg

Digitale zorgcommunicatie helpt om de juiste zorg op de juiste plaats te leveren. Huisartsen worden steeds vaker geconfronteerd met complexe zorgvragen vanwege vergrijzing, langer thuis wonen en de verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn. Digitale ‘anderhalvelijnszorg’, waarbij medisch specialisten patiënten buiten het ziekenhuis zien en behandeladvies aan huisartsen geven, kan dan een uitkomst zijn.

Over de werkgroep

Huisartsen Maret Zonneveld en Bart van Pinxteren zitten in de werkgroep Digitale zorgcommunicatie van Trijn, die in totaal acht leden telt. Naast huisartsen nemen ook medisch specialisten, transmurale managers en informatiemanagers deel. De werkgroepleden komen in november nog twee keer bij elkaar, en zetten in 2024 het werk voort.

Doorstart maken

“Een overlegplatform of app voor overleg tussen huisartsen, specialisten en patiënten voor niet-spoedeisende vragen, dat is het doel van dit project. We willen vooral een doorstart maken met de vervulling van een lang gekoesterde wens van veel huisartsen en specialisten in de regio: rechtstreeks asynchroon digitaal overleg”, zegt Bart, die als CMIO (Chief Medical Information Officer) voor de regionale organisatie Huisartsen Utrecht Stad werkt.

Positieve dynamiek

Maret is naast haar werk als huisarts bij Hofstad Spoor wetenschappelijk medewerker bij de afdeling Automatisering van het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG). Zij vult aan: “Op de eerste bijeenkomst ging het vooral over de optimalisatie van transmurale communicatie. We merken dat er veel positieve dynamiek is in de groep.”

Meer informatie

Op deze pagina lees je meer over het project Digitale zorgcommunicatie van Trijn. Binnenkort actualiseren we de informatie.

Leestip

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde zet in dit artikel de verschillende platformen in Nederland op een rij en doet literatuuronderzoek naar het effect van digitaal interdisciplinair overleg op het aantal verwijzingen, en de patiënt- en werktevredenheid van de huisarts of specialist.


Terug naar nieuws