Over het IZA-regioplan brengt zorgverzekeraar Zilveren Kruis regelmatig een nieuwsbrief uit. Het opstellen van het plan, naar aanleiding van het Integraal Zorgakkoord, is inmiddels in volle gang. In dit artikel lees je de recentste nieuwsbrief en vind je een link om je aan te melden voor de nieuwsbrief.

Lees het regioplan (versie 0.6)

Het IZA-regioplan voor de regio Utrecht krijgt steeds meer vorm. Van doelen en ambities voor de transformatie zijn de eerste contouren zichtbaar. Het gaat dan om de acute zorg, passende medisch-specialistische zorg, een sterk sociaal domein en eerste lijn, gezond ouder worden en mentale weerbaarheid en gezondheid.

Ook voor de thema’s arbeidsmarkt, digitalisering en digitale vaardigheid hebben de werkgroepen plannen geschreven.

De transformatie gaat over:

  • Communicatie naar inwoners, zelfredzaamheid, positieve gezondheid en preventie;
  • Woon- en leefomgeving;
  • Inrichting en uitvoering van zorg en welzijn;
  • Samenwerking en netwerken;
  • Digitalisering;
  • Arbeidsmarkt, scholing, professionals ondersteunen;
  • Analyse en procesmatige projecten.

Wat de transformatie verder inhoudt, lees je per thema in versie 0.6 van het IZA-regioplan voor de regio Utrecht.

Hoe gaat het nu verder?
Om de koers te bekrachtigen gaat eind november de 0.9-versie van het plan naar een bestuurlijke netwerktafel. Na de laatste aanpassingen is in december de versie klaar voor besluitvorming. Vervolgens wordt het regioplan gepubliceerd op de landelijke website www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl. Daar komen ook de plannen van andere regio’s te staan.

Klankbordbijeenkomst

Woensdag 1 november kwamen zorgprofessionals, bewoners, aanbieders uit het sociaal domein en bestuurders uit de regio Utrecht bij elkaar in Doorn tijdens een klankbordbijeenkomst.

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst, met 125 deelnemers. Met diverse workshops en marktkramen is veel input opgehaald om de 0.6-versie verder aan te scherpen. In een peiling hebben deelnemers aan kunnen geven welke transformaties zij het meest relevant vinden en bovendien zijn er weer veel nieuwe contacten gelegd.

“Het is belangrijk om ook de inwoners bij de plannen te betrekken. Vaak spreken inwoners een andere taal dan beleidsmakers. Daarom moeten we goed met elkaar in gesprek blijven, aansluiten bij initiatieven en gericht aan de slag in buurten en wijken.” – Peter Selten, vertegenwoordiger van burgerparticipatie/inwoners

“Met het regiobeeld hebben we in kaart gebracht wat er nodig is om zorg toegankelijk te houden en een gezonde en passende leefomgeving te creëren voor inwoners van de regio Utrecht. Nu moeten we met elkaar in actie komen. Een eerste stap is het gezamenlijke regioplan en daarvoor hebben we de pen opgepakt. Er is al veel goed werk verzet om aan het eind van dit jaar een richtinggevend regioplan op te leveren.” – Carlo Besselink, senior manager Zorginkoop bij Zilveren Kruis

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst zorg en ondersteuning in Lekstroom-gemeenten

De ontwikkeling van het regioplan leidt in sommige gemeenten tot meer bestendiging van bestaande samenwerkingen. De Lekstroom-gemeenten zijn daar een mooi voorbeeld van.

Met het doel  ‘betere zorg en ondersteuning voor inwoners van de Lekstroomgemeenten door beter samen te werken’ tekenden bestuurders van gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en zorgkantoor Zilveren Kruis in het St. Antonius Ziekenhuis van Nieuwegein op 14 september de Samenwerkingsovereenkomst Werkplaats Lekstroom.

In de overeenkomst beloven de betrokken organisaties om de zorg en ondersteuning in de gemeenten Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Lopik en Vijfheerenland beter op elkaar aan te laten sluiten. De betere samenwerking moet ertoe leiden dat passende zorg en ondersteuning beschikbaar en betaalbaar blijft voor inwoners. Ook moeten zorg- en hulpverleners beter met elkaar afstemmen zodat inwoners weten waar zij terecht kunnen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar regio-utrecht@zilverenkruis.nl.


Terug naar nieuws