KIK-V is een landelijke samenwerking van alle ketenpartijen en de verpleeghuiszorg. Onlangs is Trijn bijgesprongen. Jaco Takkenkamp, vorige maand begonnen als projectleider KIK-V bij RSO Trijn: “Samen geven we betere gegevensuitwisseling een impuls.”

Tijd en energie besparen door afspraken te maken over omgaan met informatie in het verpleeghuis. Dat is heel eenvoudig gezegd wat het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) beoogt.

Afspraken maken

Jaco: “Alle betrokken partijen maken afspraken over welke gegevens verpleeghuiszorgaanbieders in hun primaire proces beschikbaar moeten hebben. Met de verzamelde data kunnen zorgaanbieders informatievragen van partijen met een publieke taak beantwoorden. Verpleeghuiszorgaanbieders zijn elk jaar veel tijd kwijt om die verantwoording af te leggen. Tegelijkertijd wordt data-gedreven werken in de zorgketen steeds belangrijker voor verpleeghuizen.”

Daarom worden in KIK-V afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld over cliënt- en zorgkwaliteit-informatie, over verpleeghuismedewerkers en de bedrijfsvoering van de zorginstellingen. En over aanleverfrequentie, informatieveiligheid en privacy, en hoe om te gaan met nieuwe informatievragen.

KIK-V verbindt vraag en aanbod van verpleeghuisinformatie. Bron: Zorginstituut Nederland, kik-v.nl

Jaco: “Elke zorgaanbieder zet bij de uitwisseling van verpleeghuisinformatie eigen systemen in, die elk op een andere manier ingericht zijn. Zo wordt het lastig om de vaak informatie efficiënt met anderen te delen. Dat vertroebelt het zicht op het informatielandschap van de sector.”

Bijdrage van Trijn

In de Trijn-regio mag KIK-V nog beter onder de aandacht komen. Trijn wil met het programma nauw samenwerken aan eenduidige registratie en doelgerichte informatie-uitwisseling. Daarom heeft Trijn het initiatief genomen voor een informatiebijeenkomst over KIK-V.

Jaco: “We willen leren van projecten in andere regio’s en een beter beeld krijgen van wat KIK-V ons gaat opleveren en natuurlijk wat de investering aan mensen en middelen is. De eerste reacties uit het veld zijn positief. We bereiden de bijeenkomst nu voor met de IVVU, AxionContinu, Careyn, SantePartners en Zorgspectrum. Zodra we meer weten, komt er een nieuwsbericht op de website.”

Over KIK-V

KIK-V is ontwikkeld vanuit Zorginstituut Nederland. Het programma streeft naar gestandaardiseerde gegevensuitwisseling, waardoor het proces eenvoudiger en efficiënter wordt. Doel van KIK-V is verpleeghuisinformatie-uitwisseling stroomlijnen, nieuwe informatie-uitvragen beter afstemmen en het meer hergebruik van gegevens.

Jaco: “Alles wat KIK-V doet, is met het oog op een betere gegevensuitwisseling en minder administratieve lasten. Zorgmedewerkers zijn nu veel tijd kwijt met het registreren van gegevens en moeten ook vaak onnodig veel registreren. Er is behoefte aan een transparant systeem om snel en gemakkelijk de juiste gegevens aan te leveren. De tijd en energie die dat bespaart, kan beter terechtkomen bij verpleeghuisbewoners.”

Meer informatie

Wil je meer weten over KIK-V? Stuur Jaco een bericht of bel hem op 06 38 33 03 82. Je kunt ook op de website of LinkedIn-pagina van KIK-V kijken.

Voordelen KIK-V

  • Vermindering van administratieve lasten
  • Geen herhaaldelijke informatieaanlevering meer vereist
  • Voortdurend inzicht in wie, wanneer en op welke manier gebruikmaakt van de gegevens
  • Minder foutgevoelig door eenmalige, correcte invoer
Uitvragen onvoldoende op elkaar afgestemd. Bron: Zorginstituut Nederland, kik-v.nl

Terug naar nieuws