Trijn heeft een vacature voor een projectleider die adviseert over complexe regionale projecten, ze voorbereidt, opzet, leidt, implementeert en evalueert. De activiteiten zijn gericht op inhoud, digitalisering en digitale transformatie en vinden plaats op strategisch-tactisch niveau. Cultuurverandering staat daarbij centraal. Jong talent nodigen we van harte uit om te reageren op deze functie.

Trijn staat voor de best passende zorg in de regio Utrecht. Door de juiste digitale informatie op het juiste moment op de juiste plek bij de juiste persoon. Trijn is de aanjager van digitalisering van zorg en welzijn in de regio Utrecht. Met een klein team gaat Trijn samen met zorg- en welzijnsaanbieders uit de regio Utrecht aan de slag met projecten en programma’s. Die gaan bijvoorbeeld over netwerkzorg, digitale zorgcommunicatie, databeschikbaarheid en gegevensuitwisseling in de regio.

Je plek in de organisatie

Als projectleider leg je verantwoording af aan de directeur van Trijn. Je onderhoudt functionele relaties met in- en externe collega’s. Trijn biedt de mogelijkheid om te groeien in de functie. Op rsotrijn.nl lees je meer over wat we doen, wat we willen bereiken, ons team en de thema’s diensten en projecten waaraan we elke dag werken.

Jouw taakgebieden

Projectvoorbereiding

 • Je bepaalt aan welke criteria de verschillende projectmedewerkers moeten voldoen;
 • Je maakt een kostenraming, vraagt zo nodig offertes aan, beoordeelt ze en je maakt een verantwoorde keuze;
 • Je houdt een gedegen projectadministratie bij en zorgt zo nodig voor de noodzakelijke vergunningen.

Projectleiding

 • Je geeft operationeel en functioneel leiding aan betrokken medewerkers en andere participanten;
 • Je bewaakt het proces en de planning, je signaleert knelpunten en stuurt tijdig bij;
 • Je doet dat ook voor vooraf gestelde financiële kaders;
 • Je bent verantwoordelijk voor de periodieke evaluatie van het project en de projectafspraken en beleidsvoorstellen die eruit voortkomen;
 • Je treedt op als intermediair tussen de verschillende disciplines van de samenwerkingspartijen;
 • Je voert overleg over organisatie, uitvoering, voortgang en kwaliteit en (wettelijke) voorschriften;
 • Je levert het project op en over aan de opdrachtgever en zorgt voor goede afronding van restwerkzaamheden.

Advisering

 • Je adviseert de directeur van Trijn en de directie of het bestuur van samenwerkingspartners bij het vertalen van (organisatie)doelstellingen in concrete strategieën, processen, methoden en instrumenten;
 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd en ondersteunt de directeur van Trijn en samenwerkingspartners bij de uitvoering van strategische en complexe digitaliseringprojecten en bij complexe digitaliseringsvraagstukken;
 • Je draagt bij aan draagvlak voor digitalisering door voorlichting, informatie en advies te geven;
 • Je participeert in regio-overstijgende werk- en projectgroepen.

Functie-eisen

Kennis

 • Je hebt een hbo- of academische opleiding, aangevuld met projectmatige werkervaring;
 • Je hebt ruime kennis van verschillende sectoren in de regio;
 • Je hebt ervaring met het aansturen van mensen;
 • Je hebt kennis van projectorganisatie en administratie;
 • Je bent thuis in geldende (wettelijke) voorschriften en normen.

Zelfstandigheid

 • Je werkt zelfstandig aan de hand van vastgestelde richtlijnen voor het projectresultaat, waarbij overwegend naar eigen inzicht wordt gehandeld;
 • Je stelt prioriteiten bij (technische) verstoring van de projectgang en daaruit volgende spoedeisende acties, waarbij de functionaris niet altijd op (externe) ondersteuning terug kan vallen;
 • Je stelt prioriteiten, bewaakt de voortgang van het eigen werk, neemt initiatieven en bent proactief.

Sociale vaardigheden

 • Je kunt veelvuldig contact hebben op veel verschillende niveaus;
 • Tact, luistervaardigheid, analytisch denkvermogen en probleemoplossend vermogen zijn daarom een vereiste;
 • Je bent klantgericht en organisatie-sensitief;
 • Je bent als regisseur in staat om de diverse belangen te onderkennen en te verbinden;
 • Je bent zeer goed in staat om te gaan met weerstand en conflicten en bewaart daarbij een professionele houding.

Omgaan met risico’s, verantwoordelijkheden en invloed

 • Je bent zeer zorgvuldig in projectvoorbereiding en -uitvoering zodat geen tijd en geld verloren gaat;
 • Uit je handelen blijkt altijd dat je je ervan bewust bent dat onjuiste projectuitvoering schade kan veroorzaken, in termen van geld maar ook van de goede naam van Trijn;
 • Je weet goed dat geldende wettelijke regelgeving en normen niet naleven de continuïteit van Trijn kan bedreigen.

Communicatieve vaardigheden

 • Je hebt uitstekende mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor advisering, deelname aan diverse overlegvormen, onderhandelingen, uitvoering en oplevering van projecten;
 • Je hebt uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid om projectvoorstellen, notities, verslagen en eindrapportages op te stellen en om noodzakelijke correspondentie te voeren.
 • Je hebt een goede typevaardigheid.
 • Voor de voortgang en kwaliteit van de projecten ben je in ruime mate alert, nieuwsgierig en omgevingssensitief;
 • Je stemt projectprocessen adequaat af waarbij je altijd scherp oog en oog hebt voor de belangen van andere partijen;
 • Je kunt de gevolgen van het project en de netwerkeffecten ervan goed inschatten.

Overige functie-eisen

 • Je hebt een hoge mate van volharding, geduld en doorzettingsvermogen bij advisering;
 • Je kunt omgaan met de hoge eisen die Trijn stelt aan ordelijkheid en systematisch werken bij de voorbereiding, de analyse en het oplossend vermogen van het project;
 • Je beseft dat je functie hoge eisen stelt aan integriteit en betrouwbaarheid, je voorkomen en je gedrag.

Arbeidsvoorwaarden

Deze functie is ingeschaald in salarisschaal 60 CAO Ziekenhuizen (maximaal € 4.964,– bruto p/mnd., exclusief 8,33% vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Het betreft een vacature voor 32-36 uur per week in eerste instantie voor één jaar. Een duobaan, waarbij twee parttimers de functie invullen, is een mogelijkheid.

Sollicitatieprocedure

De directeur van Trijn benoemt de projectleider. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 4 december 2023. Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Eva Marquarita, directeur van Trijn: via e.marquarita@rsotrijn.nl of 06 21 71 62 19. Een cv en motivatiebrief graag uiterlijk 30 november a.s. versturen naar info@rsotrijn.nl.


Terug naar nieuws