Altrecht heeft zich onlangs aangesloten bij het regionale convenant ‘Verzenden elektronische medicatievoorschriften’. Daarmee is de groep van LSP- deelnemers uitgebreid met een belangrijke speler binnen onze regio.

Altrecht was vanaf het begin al betrokken, maar verstuurde de voorschriften nog via Edifact. Onlangs zijn succesvol diverse tests uitgevoerd waardoor Altrecht kan overschakelen op het verzenden van voorschriften via het Landelijk Schakelpunt (LSP).  Hiermee is in de regio een mooie stap gezet.


Terug naar nieuws