De werkgroep Digitale zorgcommunicatie van Trijn is inmiddels een aantal keer bijeengekomen. Projectleider Liesbeth van den Heuvel geeft een update.

Met het project Digitale zorgcommunicatie werkt Trijn toe naar een applicatie waarmee huisartsen, specialisten en patiënten voor niet-spoedeisende vragen met elkaar kunnen overleggen.

De werkgroep wil drie onderwerpen met elkaar verbinden

  • Meedenkconsult: de patiënt is niet in behandeling bij de specialist, maar de specialist denkt mee en geeft advies;
  • Kort overleg: de patiënt is wel in behandeling en de huisarts stemt graag af met de specialist over de inhoud van de behandeling;
  • Verwijzen.

Voor de doelgroep, door de doelgroep

De werkgroep heeft acht leden, onder wie huisartsen, medisch specialisten, transmurale managers en informatiemanagers. Samen werken zij aan drie doelen:

  • Een programma van eisen en procesbeschrijvingen opstellen;
  • Op basis van dit programma de best passende oplossing en leverancier selecteren;
  • Advies uitbrengen aan de stuurgroep en het bestuur van Trijn.

Goede start

Liesbeth: “Inmiddels hebben we een aantal sessies achter de rug. We hebben een goede start gemaakt. Softwareleveranciers informeerden ons over hun product. Deze maand is de laatste presentatie, van twee leveranciers. Aan de hand van ons programma van eisen beoordelen we de informatie die we kregen.”

Aandacht voor functionele deel

Ze vervolgt: “In de werkgroep gaat de aandacht vooral uit naar het functionele gedeelte van de applicatie. Uiteindelijk zijn het de gebruikers die er makkelijk mee om moeten kunnen gaan. Uiteraard kijken we ook naar andere zaken zoals de opzet van de applicatie en informatieveiligheid en privacy.”

Rapportage in de maak

Liesbeth tot slot: “Op de achtergrond zijn we al bezig met de opzet van een conceptrapportage voor de stuurgroep en het bestuur van Trijn. We zijn natuurlijk heel benieuwd wat de uitkomst gaat zijn en kunnen niet wachten op het starten van een pilot en verdere implementatie in de regio.”

Meer informatie?

Kijk op de projectpagina Digitale zorgcommunicatie.


Terug naar nieuws