Trots en tevreden terugkijken. Verschillende organisaties hebben in 2023 veel werk verzet om het landelijke Integraal Zorgakkoord te vertalen naar het Regioplan Midden Nederland. Trijn heeft op het gebied van digitalisering een bijdrage geleverd aan het plan, dat naar verwachting op 20 december wordt opgeleverd.

Na de laatste aanpassingen is het Regioplan Midden Nederland nu klaar voor besluitvorming. Daarna wordt het gepubliceerd op dejuistezorgopdejuisteplek.nl. Bij het plan horen twee verdiepende documenten.

Plan met breed draagvlak

Eva Marquarita en Liesbeth van den Heuvel zijn namens Trijn betrokken bij het regioplan. Eva: “Gezamenlijk hebben we heel hard gewerkt aan de totstandkoming van het plan, met als resultaat zeer breed draagvlak op de gekozen inhoudelijke richting op het gebied van digitalisering en gegevensuitwisseling.”

Documenten

Volgens planning worden het regioplan en de twee bijbehorende documenten op woensdag 20 december 2023 gepubliceerd op dejuistezorgopdejuisteplek.nl. Dit zijn de documenten die momenteel voor besluitvorming bij de zorgverzekeraars en gemeentelijke colleges liggen:

  • Het regioplan;
  • Het verdiepingsdocument met de uitwerking van alle deelplannen;
  • Het verdiepingsdocument over het fundament digitalisering en gegevensuitwisseling.

Achtergrond

De Utrechtse regio streeft naar goede gezondheid en welzijn. De nadruk verschuift van ziekte naar inwoners, hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Inwoners en hun zorgnetwerk moeten passend ondersteund worden, met naadloze zorg en ondersteuning, en waar mogelijk digitaal.

Liesbeth: “Deze verandering vraagt samenwerking tussen zorg- en welzijnsaanbieders, inwoners, gemeenten en zorgverzekeraars. Zilveren Kruis werkt in lijn met het Integraal Zorgakkoord met deze partijen aan een regiobeeld, een regioplan en een werkagenda om de veranderingen te realiseren.”


Terug naar nieuws