Chris Slijkhuis, sinds kort regiocoördinator bij Trijn, geeft een update over Faexit in de regio Utrecht-Amersfoort. Ook vertelt hij hoe het ervoor staat met het ZORG-AB.

Faexit is het landelijke programma om de fax de zorg uit te krijgen. “Landelijk zit het project goed op koers om eind 2024 faxloos te zijn”, vertelt Chris. “Wel zit er nog groot verschil tussen de verschillende regio’s. Daar is de komende periode speciaal aandacht voor.”

Faxers in beweging krijgen

Ludieke acties, zoals een ansichtkaart met landelijke nabelactie, moeten de groep ‘faxers’ in beweging krijgen. De Trijn-regio telt ruim 500 partijen: praktijken, huisartsen, ziekenhuizen. 17% is inmiddels faxloos. Van de overige zit de helft in het proces om afscheid te nemen van de fax. De andere helft, zo’n 40%, faxt nog.

Nieuwe stopdatum

Chris: “De stopdatum voor de regio is bijgesteld naar 1 maart 2024. Zoals het er nu naar uitziet, gaan de meeste ziekenhuizen dit halen. De verwachting is dat apothekers en huisartsen iets langer nodig hebben om definitief afscheid te kunnen nemen van de fax. Een belangrijke randvoorwaarde voor hen is namelijk dat ziekenhuizen eerst stoppen met faxen.”

ZORG-AB

Het zorgadresboek (ZORG-AB) is een voorziening in ontwikkeling. Samen met VZVZ werken we aan doorontwikkeling en optimalisatie. De Trijn-regio was pilotregio. Het Diakonessenhuis, met vestigingen in Utrecht, Zeist en Doorn, is het eerste ziekenhuis in de regio dat het ZORG-AB heeft geïmplementeerd. Een deel van de stamtabellen in het EPD wordt up-to-date gehouden via het ZORG-AB. De andere ziekenhuizen zijn geïnteresseerd in het product, maar hebben nog geen concrete plannen voor implementatie.

Gegevens importeren

Chris: “De afgelopen maanden zijn vanuit de regio veel suggesties gedaan voor verbetering. Bij de ziekenhuizen worden de veilige e-mailadressen verzameld om die vervolgens te importeren in het ZORG-AB. Ook een aantal apothekers en huisartsen zijn bereid om het proces te doorlopen om hun eigen digitale contactgegevens in ZORG-AB aan te vullen.”

Opschaling

Voor opschaling is het onder andere nodig dat de verschillende bronnen geactualiseerd en opgeschoond worden, zoals het Vektis AGB-register en het KvK-register. Dan kan meteen de juiste adresinformatie worden getoond.

Meer informatie

Heb je vragen over Faexit of ZORG-AB in de regio? Neem contact op met Chris Slijkhuis.


Terug naar nieuws