Platform RTA van Trijn heeft voor de regionale transmurale afspraken en werkafspraken de route voor 2024 en 2025 bepaald.

In de roadmap staat de route waarlangs het opstellen en implementeren van de afspraken dit en komend jaar moet verlopen. De platformleden hebben het document samen vastgesteld aan de hand van een wegingskader met criteria, zoals de noodzaak van RTA’s en de impact ervan op de doelgroep.

Liesbeth van den Heuvel, programmanager bij Trijn: “Nu is het met elkaar aan de slag gaan, de expertgroepen samenstellen en begeleiden bij het opstellen van RTA’s en werkafspraken. Daarnaast gaan we ook focus leggen op implementatie van de RTA’s, communicatie, scholing en instructie.”

Op deze pagina lees je meer over de roadmap RTA en werkafspraken.


Terug naar nieuws