Afgelopen maandag ondertekenden minister Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en dertien andere partijen het IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling. Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is hiermee weer een stap dichterbij.

Om patiëntgegevens optimaal te gebruiken moeten ze beschikbaar, bereikbaar en herbruikbaar zijn. Gegevens landelijk delen en hergebruiken is nu nog maar beperkt mogelijk. Er is snellere realisatie en implementatie van de randvoorwaarden voor gegevensuitwisseling nodig. Denk daarbij aan eenheid van taal, generieke functies en het landelijk dekkend netwerk.

Bron: gegevensuitwisselingindezorg.nl | Ministerie van VWS

Samen bewegen naar versnelling

Eva Marquarita, directeur van RSO Trijn: “Regionale samenwerkingsorganisaties zoals Trijn zijn een belangrijke motor om het motto van het akkoord in de praktijk te brengen: ‘samen bewegen naar versnelling’. Als regio sluiten we van harte aan bij deze beweging. Net als de partijen die het uitvoeringsakkoord ondertekenen, zegt Trijn ‘ja’ tegen de keuzes en afspraken die bijdragen aan soepele landelijke elektronische gegevensuitwisseling.”

Toegankelijke, goede en betaalbare zorg

Gezondheid is voor iedereen belangrijk, maar de zorg staat steeds meer onder druk. Elektronische gegevensuitwisseling draagt eraan bij dat de zorg voor iedereen toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar blijft. Het verhoogt de arbeidsproductiviteit van zorgverleners, verlaagt de administratieve lasten en is een essentiële randvoorwaarde voor passende zorg.

Commitment helpt ook regionaal

Eva: “Het landelijke IZA-uitvoeringsakkoord is goed nieuws voor de regio’s. Het commitment dat de partijen met hun ondertekening hebben uitgesproken, helpt regionaal om de juiste zorg op het juiste moment op de juiste plek te krijgen. Het mooie is dat het akkoord past bij het fundament voor digitalisering en gegevensuitwisseling dat Trijn heeft opgesteld voor het IZA-regioplan Midden-Nederland, en bij de digitaliseringsstrategie en data-architectuur waaraan Trijn werkt. Bovendien is afgesproken CumuluZ als de te ontwikkelen landelijke infrastructuur in te zetten. Onze regio is een drijvende kracht bij de realisatie van CumuluZ.”


Terug naar nieuws