Het kernteam Regionale data-architectuur van Trijn hield op 23 januari een goede ‘benen op tafel-sessie’ over de uitvoering en realisatie van de architectuur. Projectleider Liesbeth van den Heuvel praat ons bij.

“Je wilt gewoon je werk kunnen doen, met de informatie beschikbaar die je nodig hebt. Ik denk dat ik dan namens elke zorgprofessional spreek. Om dat in de regio voor elkaar te krijgen, is een goede data-architectuur een eerste vereiste. Dan kunnen professionals de juiste gegevens gemakkelijk vinden, bekijken, ophalen, doorgeven en verwerken. Essentieel voor goede netwerkzorg!

Doelarchitectuur

In de bijeenkomst van 23 januari hebben de leden van het kernteam vooral gebrainstormd over de landelijke doelarchitectuur. Een doelarchitectuur is een toekomstig gewenste situatie. Trijn verwacht dat de landelijke doelarchitectuur past bij de databeschikbaarheidsprojecten waaraan de regio werkt, zoals Cumuluz. In de bijeenkomst spraken we ook over samenwerking en de kennis en expertise die we gaan inzetten.”

Liesbeth: “We hebben in de werkgroep ideeën gedeeld over hoe de regionale doelarchitectuur eruit moet komen te zien. Zo’n architectuur is een groot ontwerp, net zoals een architect een plaat voor de bouw van een huis of wijk heeft. Die schets staat in de digitaliseringsstrategie van Trijn, en ondersteunt de informatie-uitwisseling en netwerksamenwerking in de regio.

IZA-regioplan leidend

Voor een deel is er al gebouwd conform de architectuur maar er moet nog veel gebeuren. Daarbij is het IZA-regioplan grotendeels leidend. Het plan geeft richting aan de uitvoering en realisatie, zoals hoe groen de nieuwe wijk moet worden – om de vergelijking met de architect door te trekken. We willen daarbij werken met use cases, wat je kunt zien als voorbeelden van bewoners die in de nieuwe wijk gaan wonen. In het IZA-uitvoeringsakkoord staat onder ‘landelijk dekkend netwerk’ dat het CumuluZ-concept wordt uitgewerkt naar een landelijke doelarchitectuur.

Basis voor vervolg

Met de bijeenkomst  hebben we de basis gelegd voor de verdere ontwikkelingen die we in gang zetten, bijvoorbeeld via de projecten. In de komende periode vinden nadere detailuitwerkingen plaats, ook in afstemming met deskundigen uit verschillende organisaties.”

Meer informatie

In dit document lees je hoe Trijn aankijkt tegen de data-architectuur en -infrastructuur in de regio Utrecht. De visie is opgesteld samen met de leden van Trijn en met input van professionals en Patiëntenfederatie Nederland. Het start met de uitwerking van het toekomstbeeld en gaat daarna in op de leidende principes en uitgangspunten voor de architectuur.


Terug naar nieuws